Nye fremdriftssystemer, autonomi og digital sikkerhet

Programerklæring 2022-2024 - Kapittel 5

Når myndighetene pålegger rederier å bruke ny teknologi, er det samtidig myndighetenes ansvar å sørge for at denne teknologien er tilstrekkelig risikovurdert, ikke bare med tanke på det ytre miljø, men også med tanke på brukernes helse, miljø og sikkerhet. Det er derfor av avgjørende betydning at sikkerheten ivaretas ved at det etableres tilstrekkelige barrierer, både menneskelige, tekniske og organisatoriske, ved innføring av ny teknologi, og at Sjøfartsdirektoratet oppfyller sin rolle som tilsynsmyndighet.

Norsk Sjøoffisersforbund vil

  • at det utarbeides en handlingsplan for sikkerhet til havs bestående av tiltak innenfor gitte innsatsområder. Tiltakene må utvikles i tett samarbeid med bransjeaktører, interesseorganisasjoner og myndighetsaktører, og være konkrete og målbare.
  • at teknologiutvikling og innovasjon ikke negativt påvirker arbeidsmiljø og sikkerhet.
  • at forskningsinnsatsen innenfor digital sikkerhet, sårbarhet og risikoanalyse styrkes. samt redundans/back-up i driftskritiske digitale løsninger.

Oppdateringer

Aktuelt