Dine rettigheter

Rettighetene du har i jobben din styres av både tariffavtalen og lovverket. NSOF ivaretar interessene dine og er der for deg hvis du trenger hjelp når karrieren eller privatlivet skifter kurs.

Mer om dine rettigheter

Dette bør du vite og passe på når ting endres i karrieren eller privatlivet. 

Spør oss om dine rettigheter

Sjekk hva tariffavtalen og lovverket sier om rettighetene dine. Hvis du står fast eller tror du ikke får de du har krav på, hjelper vi deg. 

Oppdateringer

Aktuelt