Oppsigelse og permittering

Å miste jobben er dramatisk, enten det gjelder bare deg eller deg og flere av dine kolleger samtidig. NSOF kan bistå deg hvis du blir sagt opp eller står i fare for å miste jobben.

Når du sier opp

Oppsigelsestidens lengde er regulert i overenskomstene og i Skipsarbeidsloven, der den løper fra dato til dato. Oppsigelsestiden er minimum 1 måned, men ofte lenger hvis du har jobbet lenge i rederiet.  

Arbeidsgiver har lønnsplikt og arbeidstaker har arbeidsplikt i oppsigelsestiden.  Når oppsigelsen er sendt, så kan arbeidstaker og arbeidsgiver avtale kortere oppsigelsestid enn det som er regulert i lov eller overenskomst.

Hvis du blir oppsagt 

Arbeidsgiver må ha en saklig grunn til å si deg opp fra arbeidsforholdet. Hvis du er i ferd med å bli sagt opp og mener grunnlaget er usaklig, må du kontakte NSOF med en gang. 

Etter Skipsarbeidslovens § 5  har du krav på et såkalt drøftelsesmøte. Det betyr at arbeidsgiver må forsøke å få til en formell samtale med deg før oppsigelsen sendes. Her har du rett til å ha med deg din tillitsvalgte. Du bør går ikke gå i slike møter alene eller takke nei til drøftelsesmøte. 

Hvis mange blir oppsagt eller permittert

Hvis bedriften sier opp flere samtidig eller planlegger nedbemanning med permittering eller oppsigelser, er de pålagt å involvere de tillitsvalgte i prosessen.

Dette bør du vite om oppsigelse og permittering

Noen ganger er en oppsigelse uunngåelig. Da er det viktig at rettighetene dine knyttet til oppsigelsestid, hyreoppgjør og avvikling av ferie og fritid blir ivaretatt.

Spør oss om oppsigelse

Hvis du står i fare for å bli oppsagt, bør du alltid kontakte den som er tillitsvalgt i ditt rederi. Men også NSOFs rådgivere kan bistå deg. 

Oppdateringer

Aktuelt