Riktig medlemskap for deg

Husk å oppdatere dine opplysninger når din situasjon endrer seg. Da får du de rettighetene og det medlemskapet du skal ha. Du må gjøre endringer i medlemskapet ditt hvis du blir syk, trygdet, permittert eller arbeidsledig.

Mer om medlemskap

Vanlige spørsmål om endringer i medlemskap og betaling

Usikker på om du er medlem?

Trekkes du fagforeningsavgift gjennom arbeidsgiver, men har ikke fått medlemskort fra Norsk Sjøoffisersforbund? Da har du antakelig ikke tegnet deg (meldt deg inn) som fullt, forsikret medlem. Når rederiet starter trekk av tariffavgift, har man samme rett til juridisk bistand, rådgivning etc knyttet til arbeidsforholdet som faste medlemmer så lenge man er ansatt i hht tariffavtale NSOF er part i, men man må selv oppgradere til personlig, forsikret medlemskap. 

Kontakt oss for å sjekke din medlemskapsstatus eller fyll ut innmeldingsskjema for å oppgradere til personlig, forsikret medlemskap. 

NSOF medlemskap- og kontingent

Marie og hennes kolleger i medlemsavdelingen hjelper deg med det du lurer på om medlemskap og betaling.

Oppdateringer

Aktuelt