Cruise og passasjertrafikk

Enten du jobber på utenriksfergene, Hurtigruten, Havila Kystruten eller på cruiseskip, har NSOF avtale for deg.

Hurtgruta2

Utenriksferger

NSOF har dyktige tillitsvalgte som står på for de ansatte i fergerederiene som opererer i Nord- og Østersjøfart. Color Line er kanskje den største arbeidsgiveren for sjøfolk bosatt på Østlandet. I rederiet jobber mange erfarne sjøoffiserer og stadig nye generasjoner får sin kadettid og første stillinger her. 

Passasjerskip i kystfart

Når du jobber i Hurtigruten eller Havila Kystruten har du flinke og aktive tillitsvalgte med deg om du skulle trenge hjelp. Norsk Sjøoffisersforbund har egen tariffavtale for passasjerskip i kystfart.

Cruise- og explorer

Stadig flere norske offiserer velger å ta jobb om bord i det voksende «explorer-cruise»-segmentet. Både nye og gamle operatører tilbyr stadig mer eksotiske sjøreiser til fjerne farvann. I den tradisjonelle cruisefarten finnes det fortsatt norskeide og norskflaggede cruiseskip, og norske sjømannsorganisasjoner har fortsatt et engasjement i cruisefarten.

Viktige saker for deg som jobber på store passasjerfartøy

Det er NSOF som kjenner sjøfolks hverdag - også om du jobber innen cruise og passasjertrafikk. NSOF jobber aktivt med alle saker som angår din hverdag - alt fra maritim utdanning til sertifikatspørsmål og pensjon. Kjøpekraft og lønnsvekst for medlemmene har alltid høy prioritet hos NSOF, men skipets flagg og hvilke politiske rammebetingelser rederiet må forholde seg til, påvirker i stor grad både lønns- og arbeidsvilkår. NSOF jobber derfor aktivt med både å fremme et sikkert og godt arbeidsmiljø, samtidig som vi jobber for å sikre gode rammevilkår i næringen for ivareta våre medlemmers arbeidsplasser.

Din tariffavtale

Utenriksferger og passasjerskip i kystfart

Både Hurtigruten, Havila Kystruten og fergeselskapene som opererer i Nord-Østersjøfart er medlem av Norges Rederiforbund (NR). Din lønn og ansettelsesvilkår er regulert i egne tariffavtaler mellom NR og NSOF. 

Generell NOR overenskomst - skipsførere

NOR - Ferger i Nord-Østersjøfart - styrmenn og elektrikere

NOR- Passasjerskip i kystfart - skipsførere 

NOR- Passasjerskip i kystfart - styrmenn og elektrikere 

NR - Avtale for norske kadetter


Cruise og Explorer

Noen av cruiserederiene er medlem i Norges Rederiforbund og nordiske ansatte omfattes dermed av Nordisk NIS-avtalen mellom NSOF og Norges Rederiforbund. Sjekk din ansettelsesavtale hva som gjelder for deg.

Nordisk NIS -skipsførere og styrmenn

NR - Avtale for norske kadetter

NB! Du må være logget på som medlem for å se tariffavtalene

NSOF har videre spesialavtaler (CBAs/Special Agreements) med mange store cruiserederier.  Offiserer som er omfattet av disse avtalene, trekkes en avgift til Norsk Sjøoffisersforbund. Denne garanterer deg en rekke rettigheter knyttet til avlønning, tillegg, ansettelse, oppsigelse og gir rett til representasjon og bistand etc fra forbundet. 

Usikker på om du har tariffavtale?

Kontakt oss hvis du er usikker på hvilken tariffavtale som gjelder for deg. 

Din lønn

Til overenskomstene hører en hyretabell som definerer lønnsnivået. Hvordan denne er utarbeidet og hvordan din lønn fastsettes, varierer fra overenskomst til overenskomst, fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Noen stillinger er også individuelt avlønnet. Typisk gjelder dette skipsførers lønn som i utgangspunktet skal ligge markert over lønnen til enhver annen av skipets påbudte maritime besetning.

Spør din tillitsvalgte eller kontakt oss hvis du er usikker på hvordan du skal regne ut din lønn.

Finn lønnstabeller og tillitsvalgt på «min side»

Passasjerfartøy har egen representant i NSOFs styre

Visste du at minst én styrerepresentant alltid skal komme fra større passasjerfartøy? NSOFs styre velges i uravstemming og består av yrkesaktive medlemmer. Når du er medlem, har du direkte innflytelse på hvem som representerer deg i forbundets styre. Disse sitter i styret

Oppdateringer

Aktuelt