Maritim næring

Sjøfolk er navet i den maritime næringen. Den operative, maritime kompetansen vi bruker og bygger om bord i skipene er avgjørende for at Norge skal fortsette å ha et av verdens mest komplette og innovative maritime klynger. Derfor jobber vi i NSOF for å ta vare på å forbedre de ordningene og reglene som gjør det mulig attraktivt å bruke og bygge norsk maritim kompetanse.

Island Commander - Overstyrmann Thor Olsen  NSOF MMB 2023

Avgjørende for sysselsettingen

Norge har høyt kostnads- og lønnsnivå, men sjøfolkene har verdensledende kompetanse og erfaring som etterspørres av rederiene. For å sikre at det er økonomisk forsvarlig for norske rederier å velge norske sjøfolk om bord på norske skip i internasjonal konkurranse, må vi ha en konkurransedyktig tilskuddsordning. 

Oppdateringer

Aktuelt