Nye maritime næringer og muligheter

Vi skal bruke maritim kompetanse fra olje og gass og hele den maritime klyngen til å bli verdensledende i utviklingen av fremtidens maritime næringer.

Norge har alltid levd av havet, og det skal vi også gjøre i fremtiden. De siste femti årene har vi utviklet en verdensledende olje- og gassindustri som har gitt oss enorme verdier, kompetanse og teknologiutvikling. Vi er verdensledende på sjømat og bærekraftig utnyttelse av de fantastiske ressursene som ligger i havet. I årene som kommer har vi et unikt utgangspunkt til å bruke kompetansen vi har bygget opp fra den samlede maritime klyngen til å bli verdensledende i utviklingen av fremtidens maritime næringer.

Hva betyr grønn omstilling for maritim næring?

Kristian, skipsfører på Kystekspressen, ser lyst på fremtidens næring.

OECD har anslått at global verdiskapning i havnæringene vil doble seg frem mot 2030. Denne verdiskapningen er Norge og norsk maritim næring godt posisjonert til å være en del av. Vår langerfaring som sjøfartsnasjon kombinert med den unike kompetansen vi har bygget gjennom de ekisterende havnæringen, gjør oss unike.

Når vi nå skal se fremover og satse på havet. Satse på alt fra havvind til offshore oppdrett, mineraler og CCS, så er det viktig at vi fortsetter å tenke klynge. Skal vi som nasjon dra nytte av dette, er det helt essensielt at vi har en helhetlig norsk leverandørkjede.

NSOF jobber for

  • Å bygge en nasjonal strategi for havvind som favner hele den maritime sektoren
  • At vi skal ha et rammeverk der vi kan ta en lederrolle i bærekraftig utvinning av mineraler på havbunnen
  • Å etablere en nasjonal sektoravtale mellom næringsliv på land og hav, sammen med myndigheter, virkemiddelapparat, forskningsmiljøer og øvrige deler av klyngen som sikrer at vi bygger opp industri, kompetanse, arbeidsplasser og eksporterbar teknologi for havvind
  • Å innføre gode incentiver for næringslivet og sørge for en storstilt satsing på forsknings- og utviklingsarbeid innen karbonfangst og –lagring.
  • Å legge til rette for utvikling av kostnadseffektiv og bærekraftig teknologi innen mineralutvinning til havs
  • Å legge til rette for offshore havbruk og gjennom regelverk og andre tiltak sørge for å utvikle og iverta nødvendig kompetanse

Kontaktpersoner

Endre 2023

Endre Borgen Mæland

Leder politikk og samfunnskontakt

Maritim politikk og kommunikasjon

Tlf: 93286411

E-post: endre@nsof.no

Oppdateringer

Aktuelt