Likestilling og familiepolitikk

NSOF kjemper for verdige forhold for alle sjøfolk og sjøfolks rett til familieliv. Fra bedre internettilgang for å holde kontakt med familien til tilrettelagte svangerskapstiltak og permisjonsløsninger- vi tar kampen for dine krav og rettigheter.

Visste du

Kvinner med arbeid om bord på skip tilhører husholdninger med svært få barn (0,28) sammenlignet med det generelle snittet for befolkningen, som er 0,85 for kvinner og 0,83 for menn. Statistikken bekrefter at får kvinner fortsetter å arbeide om bord på skip etter at de har fått barn.

Alle skal trives ombord

Kadett og styrmann på Odfjell, Malin, kommer med en klar oppfording: Gi beskjed om du opplever noe mobbing eller trakassering på jobb. NSOF jobber hver eneste dag for at alle, uansett alder, kjønn og etnisitet, skal trives og behandles med respekt på sjøen.

NSOF vil

  • ha en mer helhetlig familiepolitikk i maritim næring som er tilpasset ulike livsfaser.
  • arbeide for at seillingsordningene til sjøfolk kan tilpasses den livsfasen vedkommende er i.
  • at det utredes sammen med arbeidsgiversiden alternative seilingsordninger til den tradisjonelle 1:1 rotasjonen, herunder 1:2 rotasjon.
  • arbeide for at flere kvinner velger maritim næring, blant annet gjennom tiltak som bidrar til å rekruttere og beholde kvinnelige offiserer.
NSOF 231107 Nett 3

Nettilgangen til sjøs må bli bedre

Norsk Sjøoffisersforbund har kartlagt tilgangen til internett til havs. Til tross for at undersøkelsen viser at nesten alle sjøfolk har tilgang til internett, er kvaliteten på nettet såpass dårlig at det går utover muligheten til å holde kontakt med familie og venner.

Kontaktpersoner - familiepolitikk

Hans

Hans Sande

Administrerende direktør

Ledelse, internasjonalt arbeid, politikk, presse og media.

Endre 2023

Endre Borgen Mæland

Leder politikk og samfunnskontakt

Maritim politikk og kommunikasjon

Tlf: 93286411

E-post: endre@nsof.no

Oppdateringer

Aktuelt