Ditt medlemskap

Medlemskapet i NSOF kan du ta med deg gjennom hele din maritime karriere - fra student il pensjonist. Hold medlemskapet ditt oppdatert og bruk fordelene godt, så får du enda mer ut av å være medlem.

Nsof illu3

"Min side"

Se hvilke forsikringer som er inkludert i ditt medlemskap. 

Finn din tariffavtale og se hvem som er tillitsvalgt på din arbeidsplass. 

Endre adresse, arbeidsgiver, stilling og betalingsmåte. 

Student, kadett, i jobb, syk, arbeidsledig eller pensjonist? Oppdater din status og få riktig medlemskap. 

Det smarte valget

I Norsk Sjøoffisersforbund står du sammen med nesten 8 000 andre sjøfolk med maritime sertifikater. Du har et sterkt forbund i ryggen gjennom hele din karriere til sjøs. Bli medlem og få fordelene.

Oppdateringer

Aktuelt