Deepsea

Deepsea er det segmentet som gjorde Norge til en stor sjøfartsnasjon. Fortsatt jobber mange norske sjøfolk på skip i interkontinental fart, på NIS-skip eller under fremmed flagg. Deepsea-segmentet har et enormt potensiale for sysselsetting av norske sjøfolk.

Deepsea

Deepsea viktig for Norge

Deepsea-rederiene er en viktig del av den maritime næringen og bedrar med betydelige tall. I 2021 hadde de en omsetning på 117 milliarder kroner og en verdiskaping på 39 milliarder kroner. Sysselsettingen i sektoren var på 4 6 74 personer, og lønnsomheten på 15 %. Kilde: Maritimt Forums ringvirkningsrapport

Viktige saker for deg som jobber deepsea

Kjøpekraft og lønnsvekst for medlemmene har alltid høy prioritet hos NSOF, men NSOF jobber aktivt medalle saker som angår din hverdag - alt fra maritim utdanning til pensjonsrettigheter for sjøfolk. Blant viktige saker NSOF jobber med på deepsea er rammevilkår som stimulerer norske redere til å velge norske sjøfolk, velferd og familiepolitikk.

Din tariffavtale

NSOF har egne tariffavtaler for nordiske statsborgere på NIS-skip. I noen tilfeller, blant annet for enkelte skipstyper, bruker rederiene også NOR-avtalene for å regulere lønnsvilkår for norske sjøfolk, selv om skipet er NIS- eller utenlandskflagget. Sjekk din ansettelsesavtale hva som gjelder for deg.

NB! Du må være logget på som medlem for å se tariffavtalene

Utenlandsk flagg

Hvis du er medlem og jobber på et skip som ikke er NIS- eller NOR-flagget, er det ikke sikkert NSOF er part i tariffavtalen din. Noen ganger er imidlertid avtalene ovenfor er gjort gjeldende selv om skipet ikke er norskflagget. Vi hjelper deg uansett så langt vi kan fra sak til sak hvis du har spørsmål om lønn, ansettelse og rettigheter.

Din lønn

Den totale månedslønn for tjeneste om bord består av basislønn og overtidstillegg, samt andre tillegg regulert i overenskomsten. Basislønnen dekker arbeid inntil 56 timer i uken - utover dette vil det variere fra rederi til rederi hvor mange overtidstimer man har per uke.

Det varierer hvorvidt skipsføreres lønn fastsettes individuelt eller gjennom hyretabellen, men skipsførerens lønn skal i alle tilfeller ligge markert (minimum 10%) over lønnen til enhver annen av skipets påbudte maritime besetning.

Lokal lønnsfastsettelse
I rederier hvor det er etablert samarbeidsutvalg kan man føre forhandlinger om generelt tillegg/lønnsvilkår i forbindelse med justering av den lokale lønnsavtalen. 

Finn lønnstabeller på «min side»

Deepsea har egen represent i NSOFs styre

Visste du at ett av medlemmene i NSOF styre alltid skal komme fra deepsea-segmentet? NSOFs styre velges i uravstemming og består av yrkesaktive medlemmer. Når du er medlem, har du direkte innfyltelse på hvem som representerer deg i forbundets styre. 

Oppdateringer