Skip to the content

Skreddersydd for sjøfolk

Den viktige tariffavtalen

Det er viktig at du som har jobben din til sjøs er med i et fagforbund som kan skipsfart og som har tariffavtaler for norske sjøfolk på alle typer skip og i alle farvann. 

AKTUELLE SAKER

Trusselsituasjonen i Rødehavet

Følger situasjonen etter kapring av «Galaxy Leader».

Viktig informasjon om LOfavør Innboforsikring

Fra 1.januar 2024 kommer er det endringer i innboforsikringen. Sjekk om du er forsikret og hva endringene er. 

Sier opp lokale avtaler

14 ferger i ti samband tilbake til et ordinært skift- eller sjøvaktsystem. 

Få med deg flere kolleger

Verv én og velg mellom høyttaler og treningsbag. Verv to og velg mellom duffelbag og headset. 

Shortsea
Akvashipping
Offshore service
Offshore service
Lokal fergefart

Avtaler og tillitsvalgte i alle fartsområder

 I de aller fleste rederier brukes en tariffavtale NSOF har forhandlet fram og medlemmene av NSOF har valgt sine egne tillitsvalgte lokalt.