Skip to the content

Skreddersydd for sjøfolk

Den viktige tariffavtalen

Det er viktig at du som har jobben din til sjøs er med i et fagforbund som kan skipsfart og som har tariffavtaler for norske sjøfolk på alle typer skip og i alle farvann. 

AKTUELLE SAKER

Sjøoffiserkonferansen 2023

Over 100 medlemmer er 20.-21. september samlet for faglig påfyll. 

Gruppesøksmål mot Sølvtrans

Har du jobbet i Sølvtrans og er over 55? Vil vi ha deg med på søksmål om pensjon.

Mellomoppgjør for kystfarten

13. september ble Kystrederiene og Sjømannsorganisasjonene enige om lønnsregulering for 2. avtaleår.

Ringer i vann drypper på land

Ferske tall over maritim nærings bidrag til norsk økonomi. 

Hva kan du om pensjon?

Ta NSOFs pensjonsquiz for å lære mer om pensjon og hva du har krav på. 

Få med deg flere kolleger

Verv én og velg mellom høyttaler og treningsbag. Verv to og velg mellom duffelbag og headset. 

Shortsea
Akvashipping
Offshore service
Offshore service
Lokal fergefart

Avtaler og tillitsvalgte i alle fartsområder

 I de aller fleste rederier brukes en tariffavtale NSOF har forhandlet fram og medlemmene av NSOF har valgt sine egne tillitsvalgte lokalt.