Sjøoffiserenes fellesskap

Norsk Sjøoffisersforbund er forbundet for sjøoffiserer i alle deler av skipsfarten, gjennom hele karrieren.

Hovedoppgjøret kvadratisk blå

Årets tariffoppgjør

I år er det hovedoppgjør for alle sektorer og tariffområder. Først ut er innenriksfarten (LO-området). 

Witkova utsnitt

For hele maritim næring

Offshore service, ferge- og lokalfart, nærskipsfart og akvashipping, deepsea, rigg, skyss, berging og tilbringertjeneste, cruise, offentlig virksomhet og i land. Ha NSOF med deg i alle farvann. 

231011 NSOF Sjøoffiserkonferansen Dag1 bolk1 12

Familiepolitikk og likestilling

Fra bedre internettilgang for å holde kontakt med familien til tilrettelagte svangerskapstiltak, og familievennlige skiftordninger - vi tar kampen for dine rettigheter.

Hvorfor bør du bli med i NSOF?

Administrerende direktør i NSOF, Hans Sande, gir deg de viktigste grunnene her.

Aktuelt

Hva skjer?