Sjøoffiserenes fellesskap

Norsk Sjøoffisersforbund er forbundet for sjøoffiserer i alle deler av skipsfarten, gjennom hele karrieren.

Tariffbord

Hovedoppgjøret 2024

Streiken i fergefarten ble avverget i siste øyeblikk. For NOR-området forberedes høstens oppgjør og du kan melde deg på tariffkonferanse og sende innspill. 

Witkova utsnitt

For hele maritim næring

Offshore service, ferge- og lokalfart, nærskipsfart og akvashipping, deepsea, rigg, skyss, berging og tilbringertjeneste, cruise, offentlig virksomhet og i land. Ha NSOF med deg i alle farvann. 

Asset 1

Landsmøtet i Alta 11. september

Norsk Sjøoffisersforbunds landsmøte arrangeres for første gang i Finnmark. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer. Sees vi i Alta? 

Aktuelt

Hva skjer?