Skip to the content

Skreddersydd for sjøfolk

Tariffavtalen gir deg innflytelse og rettigheter

Vet Det er viktig at du som har jobben din til sjøs er med i et fagforbund som kan skipsfart og som har tariffavtaler for norske sjøfolk på alle typer skip og i alle farvann. 

AKTUELLE SAKER

Streik avverget – NSOF aksepterte riksmeklerens skisse.

Resultatet innebærer blant annet en samlet lønnsøkning i tariffperioden på 5,0% gjennom et generelt tillegg på 4,5% fra 1. november i år samt ytterligere 0,5% fra 1. april 2023.

Ber om kompensasjon for utgiftsøkninger til ferjer

Er bekymret for at forslaget til statsbudsjett vil føre til betydelige rutekutt på ferjetilbud og kollektivtrafikk. 

Tariffoppgjøret med Kystrederiene til uravstemming

Riksmeklerens skisse til løsning går til uravstemming.

Tariffkalenderen

15. november ble det enighet om ny fiskeriavtale. Sjekk tariffkalenderen for oversikt over hvilke tariffoppgjør som pågår og hva som gjelder deg.

Marius Strømmen ny styreleder

Marius Strømmen er valgt til ny styreleder i NSOF. Ingelin Grimsæth ble valgt til ny nestleder

Høringssvar om norske lønns- og arbeidsvilkår 

Les felles innspill til lovforslaget fra LO, Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund.

Sjekk sykepengene 

Et medlem fikk nylig etterbetalt 51 000 kroner etter at NAV feilaktig hadde redusert hans utbetaling av sykepenger. NSOF tok saken. 

Stadig flere velger NSOF 

Norsk Sjøoffisersforbund har ikke hatt så mange yrkesaktive medlemmer på 20 år. Offshore service er det største segmentet, men nærskipsfarten, fiskeri og akvashipping vokser mest. 

Shortsea
Akvashipping
Offshore service
Offshore service
Lokal fergefart

Alle fartsområder

Norsk Sjøoffisersforbund kan sjøfolk. Vi har tariffavtaler for folk i alle deler av skipsfarten. Vi vet hvilke regler som gjelder, og hva du har krav på. Vi kjenner de ulike utfordringene i ulike segmentene.

Spør oss!

Vi svarer på dine spørsmål om jobb, lønn, rettigheter medlemskap og fordeler.

Bruk skjemaet eller send en e-post

Ring oss på 22 00 55 00 mellom 0930 og 1500 eller kontakt en av våre rådgivere direkte.  

Vil du ikke vente på svar? Sjekk hva andre spør om:

Fornavn er obligatorisk
Etternavn er obligatorisk
Bruk en gyldig E-Postadresse