DSO

De samarbeidende organisasjoner (DSO) er en sammenslutning mellom Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) og Det norske maskinistforbund (DNMF), opprettet spesielt for å ivareta lønn og arbeidsvilkår for ansatte i sertifikatpliktige stillinger på flyttbare innretninger i oljenæringen. DSO-samarbeidet har eksistert i nesten 40 år, og organisasjonene har hatt overenskomst med Norges Rederiforbund for personell på flyttbare innretninger siden 1974.

DSO

Plattformsjef / Offshore Installation Manager

For plattformsjef gjelder egen overenskomst mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund.

Denne avtalen er på de aller fleste områdene identisk med DSO-avtalen og har samme tariffperiode, og du finner den ved å logge deg på "min side".

Selv om du som plattformsjef har egen avtale, står de DSO-tillitsvalgte og DSO-samarbeidet klare til å bistå deg som medlem!

DSO har egen nettside

Mer informasjon om DSO, DSO-avtalen og tillitsvalgte for DSO i riggselskapene, finner du på DSOs egen nettide. 

Medlemskap i DSO

I DSO-klubben blir du automatisk med hvis du er medlem i enten NSOF eller Dnmf og jobber for et rederi som bruker riggavtalen (DSO-avtalen).  Du trenger altså ikke melde deg inn i DSO hvis du allerede er medlem av NSOF - det går automatisk. 

Rigg-ansatte har egen representant i NSOFs styre

Visste du at minst minst ett styremedlem i NSOFs styre skal komme fra riggsegmentet? NSOFs styre velges i uravstemming og består av yrkesaktive medlemmer. Når du er medlem, har du direkte innfyltelse på hvem som representerer deg i forbundets styre. 

Oppdateringer