Færre dronerapporter på norsk sokkel i år

Tirsdag deltok avdelingsleder for sjøsikkerhet, Morten Kveim, på et sikringsseminar om trusler i energisektoren. Droneaktivitet på sokkelen var blant temaene det ble orientert om.

Publisert 19.04.2024
Morten 2023

Morten Kveim

Avdelingsleder sjøsikkerhet og utdanning

- Politiet har funnet forklaringer på ganske mye av droneaktiviteten som er rapportert inn fra norsk sokkel. I mange tilfeller har det vist seg å være andre objekter enn droner. Men en del gjenstår, så vi må regne med at det har vært noe aktivitet. Antallet innkommende rapporter har imidlertid avtatt fra i fjor til i år, forteller Kveim.

Seminaret ble arrangert av Offshore Norge, Gasco og Equinor, og samlet ca. 170 deltakere hos Equinor Fornebu. Mange av detaljene er naturlig nok hemmelige, men det er likevel nyttig for NSOF å få en slik bred informasjon om sikkerhetssituasjon og trusselvurderinger i Norge og våre nærområder.

- Det er viktig at vi holder oss orientert om hva som foregår og hvilke aktører som gjør hva. Da står vi bedre rustet til å håndtere spørsmål og problemstillinger som dukker opp, og kan ta ting videre i riktig retning, sier Kveim.

Oppdateringer

Aktuelt