Lønn og avtaler

Norsk Sjøoffisersforbunds aller viktigste jobb er å forhandle, forbedre og ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Forbundets tillitsvalgte og ansatte forhandler hvert år over 50 tariffavtaler for seilende offiserer i alle deler av skipsfarten.

Hovedoppgjøret kvadratisk blå

Tariffoppgjørene 2024

Når på året din tariffavtale skal reforhandles, kommer an på hvilket segment du seier i og i hvilken hovedorganisasjon ditt rederi er med i. 

Vår viktigste oppgave

Det er viktig at du er medlem i Sjøoffisersforbundet, slik at vi får større innflytelse når vi forhandler med motparten. Jo flere vi er, jo sterkere står vi. 

Oppdateringer

Aktuelt