Hovedoppgjøret 2024

Tariffoppgjørene i 2024 er hovedoppgjør. Det betyr at alle deler av tariffavtalen er oppe til forhandling og man kan kreve endringer og forbedringer i alle avtalens bestemmelser, tillegg og vilkår - fra lønn og arbeidstid til permisjon og pensjon.

Forhandlinger hele året

Når på året din avtale reforhandles, kommer an på når tariffavtalen har utløp og hvilken hovedorganisasjon arbeidsgiveren din er med i. Først ut i 2024 er innenriksfarten og offentlig sektor (LO-området), deretter følger DSO (rigg), hurtigbåt og ambulanse (HRF), nærskipsfart og akvashippig (Kystrederiene og Sjømat Norge). 

Forhandlingene med Norges Rederiforbund for NOR (offshore, utenriksferger) skjer i november 2024 og NIS-oppgjøret (deepsea) blir rundt årsskiftet. 

Avtalene for offshore service, kabelleggingsskip, bøyelast med flere er gyldige til 31. oktober 2024 og alle endringer og forbedringer som framforhandles gjelder fra 1. november 2024, uansett når forhandlingene begynner og hvor lang tid tariffoppgjøret tar.

LO-NHO først ut

Det første hovedoppgjøret i 2024 er i LO-NHO. LO legger i februar strategien for oppgjøret og beslutter om det skal være et forbundsvist eller samordnet oppgjør. I et forbundsvist oppgjør er det frontfaget (den konkurranseutsatt industrien) som forhandler først. 

For NSOFs del omfatter LO-oppgjøret passasjerskip i ferge- og lokalfart, bukseringsfartøy, skøytene i Redningsselskapet, lasteskip i kystfart og skoleskipene.

Tariffkalender

18. mar. 2024

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

Aktiviteter

Tariffkonferansen for tillitsvalgte i innenriksfarten (LO-NHO-området) blir 18.-20. mars. Hovedtillitsvalgte blir innkalt til konferansen. 

18. mar. 2024

Lønnsoppgjør

Nærskipsfart og akvashipping

Aktiviteter

Tariffkonferansen for nærskipsfarten og akvashipping holdes 18.-20. mars. 

20. feb. 2024

Lønnsoppgjør

LOs representantskapsmøte legger strategien for vårens tariffoppgjør. 

Mer om tariffoppgjøret

Oppdateringer

Aktuelt