Hovedoppgjøret 2024

Tariffoppgjørene i 2024 er hovedoppgjør. Det betyr at alle deler av tariffavtalen er oppe til forhandling og man kan kreve endringer og forbedringer i alle avtalens bestemmelser, tillegg og vilkår - fra lønn og arbeidstid til permisjon og pensjon.

Pågående og kommende oppgjør og aktiviteter

Dato

Aktivitet - oppgjør

Motpart

Juni

Hovedoppgjøret for hurtigbåt

Hurtigbåt

August

Hovedoppgjør for Havforskningen

Havforskningen

September

Hovedoppgjør for nærskipsfart og akvashipping

Kystrederiene

Sjømat Norge

Oktober

Hovedoppgjør for NOR offshore og utenriksfergene

Norges Rederiforbund

November

Hovedoppgjør fiskeri

Fiskebåt

Januar 2024

Hovedoppgjør for NIS

Norges rederiforbund

Asset 3

Ta debatten om bord

Hvor stort tillegg må vi ha? Hva er viktigst av penger og fritid? Skal alle ha det samme, eller må noen grupper få et ekstra løft i år? Hva er vi villige til å streike for? Det er mange vanskelige spørsmål og prioriteringer under et tariffoppgjør. Har du en mening om alle og er du og dine kolleger enige? 

Vårt digitale debatthefte er tilpasset NOR-oppgjøret høsten 2024, men mange av spørsmålene er også relevante for andre tariffområder.

Tariffoppdateringer

12. jun. 2024

Ferge- og lokalfart

Lønnsoppgjør

Detaljer om hva innenriksoppgjøret innebærer er lagt ut.  Se regnestykkene her.

12. jun. 2024

Lønnsoppgjør

Offshore service

Deepsea

Cruise og passasjertrafikk

Medlemsfordeler

Aktiviteter

Tariffkonferanse i Oslo for høstens NOR-oppgjør.  

08. jun. 2024

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

Skyss, bergning og tilbringertjeneste

Streik avverget. Partene ble enige hos Riksmekleren mange timer på overtid i natt. 

06. jun. 2024

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

Skyss, bergning og tilbringertjeneste

Aktiviteter

Meklingen mellom sjømannsorganisasjonene og NHO Sjøfart starter 6. juni. 

24. mai 2024

Lønnsoppgjør

Offshore service

Deepsea

Cruise og passasjertrafikk

Aktiviteter

Medlemmer som er tilknyttet en av tariffavtalene det skal forhandles om i "NOR-oppgjøret" har i dag fått e-post med invitasjon til å gi sine konkrete innspill til hva som skal prioriteres og kreves i det kommende oppgjøret. Sjekk innboksen din! Avsender er @innflytelse.sjooff.no og det er helt trygt å åpne mailen.

22. mai 2024

Lønnsoppgjør

DSO

Forhandlingene i årets hovedoppgjør for flyttbare boreinnretninger starter 22. mai. Det er satt av to dager til forhandlingene. 

22. mai 2024

Aktiviteter

Lønnsoppgjør

DSO

Hovedoppgjøret DSO 2024 starter. 

14. mai 2024

Lønnsoppgjør

Aktiviteter

Cruise og passasjertrafikk

Hovedoppgjøret for Kystrutene 2024 starter. 

14. mai 2024

Lønnsoppgjør

Cruise og passasjertrafikk

Aktiviteter

De tre sjømannsorganisasjonene møter 14. og 15. mai Norges Rederiforbund til forhandlinger om tariffavtalene for NOR-registrerte passasjerskip i kystfart.

10. mai 2024

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

Cruise og passasjertrafikk

Skyss, bergning og tilbringertjeneste

Meklingen mellom NHO Sjøfart og de tre sjømannsorganisasjonene for over 3.000 sjøfolk i innenriksfarten er berammet til 6.-7. juni. 

03. mai 2024

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

Skyss, bergning og tilbringertjeneste

Riksmekleren har sendt "varsel om forbud mot arbeidsstans" etter at forhandlingene med NHO Sjøfart gikk til mekling. Det er en formalitet som bekrefter at vi ikke har lov til å gå til streik før mekling er gjennomført. De formelle reglene for mekling finnes i arbeidstvistloven.

25. apr. 2024

Lønnsoppgjør

Aktiviteter

25. april møter NSOF, Dnmf og NSF NHO Sjøfart til forhandlinger for blant ferge- og lokalfarten, redningsskøytene og bukseringsrederiene. Forhandlingsutvalget består av tillisvalgte utpekt på tariffkonferansen. 

07. apr. 2024

Lønnsoppgjør

Tariffoppgjøret for industrien, også kjent som frontfaget, er i land etter mekling. Les mer her

05. apr. 2024

Lønnsoppgjør

14.301 arbeidstakere kan bli tatt ut i streik fra søndag hvis ikke Fellesforbundet og Norsk industri blir enige. Den tvungne meklingen i frontfaget er i gang. Les mer her.

21. mar. 2024

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

Det er brudd i lønnsforhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, det såkalte frontfagoppgjøret.  Frontfagsoppgjøret må være avklart før de andre hovedoppgjørene kan starte. 

18. mar. 2024

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

Nærskipsfart og akvashipping

Cruise og passasjertrafikk

Skyss, bergning og tilbringertjeneste

Skoleskip

Aktiviteter

18.-20. mars er det tariffkonferanse for innenriksfarten (LO-området), kystrederiene og akvashipping og kystrutene. Tillitsvalgte fra områdene er samlet for å gi gjennomgå innspill fra medlemmene og legge strategien før årets tariffoppgjør i de respektive områdene. Konferansen er felles med Dnmf. 

20. feb. 2024

Lønnsoppgjør

- Eksportinntektene er historisk høye og industrien har gode tider. Da er det rom for et godt og solid lønnsoppgjør, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Les mer her

20. feb. 2024

Lønnsoppgjør

LOs representantskapsmøte legger strategien for vårens tariffoppgjør. 

08. feb. 2024

Lønnsoppgjør

Medlemmer i innenriksfarten, nærskipsfarten og akvashipping har mottatt e-post med invitasjon til å være med å gi innspill og prioritere krav før årets tariffoppgjør. Sjekk at du er registrert riktig på min side hvis du ikke har mottatt denne. 

06. feb. 2024

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

Nærskipsfart og akvashipping

Medlemskap

Forberedelsene til årets tariffoppgjør er i gang. Medlemmer i innenriksfarten (ferge- og lokal, Redningsselskapet, bukseringsrederiene med flere), i nærskipsfarten eller akvashipping skal du denne uka ha mottatt invitasjon til å fylle ut et spørreskjema om tariffoppgjøret. Følg med i innboksen din! 

Hvordan foregår tarifforhandlingene?

Mer om tariffoppgjøret

Oppdateringer

Aktuelt