Dette jobber vi med

Norsk Sjøoffisersforbund jobber for en lys framtid og en gode vilkår for medlemmene, trygge arbeidsplasser for norske sjøfolk, gode rammevilkår for maritim næring.

Programerklæring 22

Vårt program

NSOFs styre vedtar toårige programmer. Her beskriver styret kursen de har valgt for NSOF for perioden og hvilke saker det er viktigst å løfte frem, forbedre og løse på vegne av alle medlemmene

Oppdateringer

Aktuelt