Ditt NSOF

Offshore, ferge- og lokalfart, akvashipping og kystfart. NSOFs medlemmer jobber i alle deler av skipsfarten og NSOF har tariffavtaler for alle grupper.

Nyttig om forhandling og streik

Oppdateringer