Tariffavtalen

Når du er medlem i Norsk Sjøoffisersforbund er du «medeier» i en tariffavtale skreddersydd for sjøfolk. Forbundets tillitsvalgte og ansatte har forhandlet lønn og arbeidsvilkår for sjøfolk i over hundre år og vi jobber hele tiden for å gjøre avtalene bedre.

Hva er en tariffavtale?

Medlemskap gir deg rettigheter

Husk at du må være medlem for å ha noe du skal ha sagt når tariffavtalen skal reforhandles og rett til streikebidrag. Når du er medlem har du også rett til hjelp av tillitsvalgt eller forbundets rådgivere hvis du ikke får det avtalen gir rett til. 

Vanlige spørsmål om tariffavtalen

NSOF forhandler over 50 tariffavtaler for små og store grupper av medlemmer, og ingen er like. Svaret på det du lurer på om tariffavtalen avhenger derfor ofte av hvilken tariffavtale du er omfattet av.

Du må være medlem for å

Ha noe du skal ha sagt når tariffavtalen skal reforhandles

Ha rett til streikebidrag

Få hjelp av tillitsvalgt eller forbundets rådgivere og advokater hvis du ikke får det du har krav på i henhold til avtalen.

Oppdateringer

Aktuelt