Tariff HRF 2024 forhandingsdelegasjon
Forhandlerene: Ove Kalland NSF, Bjarne Rygg HRF, Rune Midtkandal HRF, Anders Gjerstad DNMF, Stian Furuholm NSOF, Jan Erik Lundby NSF og Trond A Dyb

Hurtigbåtforhandlingene i havn

Hovedforhandling med Hurtigbåtforbundet HRF ble avholdt i Ålesund denne uken. Sjømannsforbundene forhandlet i lag.

Publisert 20.06.2024

Det ble avtalt ett generelt tillegg på 5,8 prosent fra 1. april i år 2025. Kostpengesatsen øker til kr 220,- og det er tatt inn nye bestemmelser for bespisning når det ikke er kokemuligheter om bord. Videre ble satsen for konvertering av overtid til fritid økt fra 11/3 til 1 ½. De ble også enighet om at der det er avtalt ekstraarbeid som det blir kansellert under 48 timer i forveien, skal en ha for hele den avtalte arbeidstiden.

Den nye tariffavtalen gjelder til 1. april 2026, med ny lønnsjustering fra april 2025 etter neste mellomoppgjør. Last ned protokollen her. 

Ny atale for lege- og ambulansefartøy

Det ble avtalt å utarbeide en ny, revidert avtale for lege-/ambulansefartøy som skal være ferdig til årsskiftet 2024-2025.

Gode innspill bak kravene 
Tariffkonferansen for medlemmer i dette tariffområdet ble arrangert allerede i februar. Her deltok tillitsvalgte og medlemmer i hurtigbåtrederiene som hadde med seg mange krav og endringsønsker.

Oppdateringer

Aktuelt