NIS-oppgjøret i havn

Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund kom 5. januar til enighet i årets mellomoppgjør for Nordisk NIS-avtalen.

Publisert 05.01.2024

Det ble forhandlet samtidig med Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund, og partene ble enige om et generelt tillegg på 5,8% med virkning fra 1. januar 2024. 

Det generelle tillegget legges på 0-års hyresatsene og alle overenskomstens kronetillegg inkl. kostpenger økes med samme prosentsats med mindre annet er angitt. Det er ikke anledning til å justere ned overtidsprosent eller andre avtalte tillegg til lønnen som følge av at grunnhyresatser og tariffmessige tillegg er regulert slik det fremgår av punktene ovenfor. Ingen skal gis lavere prosentvis tillegg til sin individuelt avtalte lønn enn det prosenttillegget som blir gitt i overenskomstens hyresatser.

Oppdateringer

Aktuelt