Rådgivning og juridisk bistand

Du har alltid NSOFs tillitsvalgte, rådgivere, jurister og advokater ryggen. Medlemskapet i Norsk Sjøoffisersforbund er din forsikringspolise hvis du ikke får det du har krav på som ansatt.

Akkurat som med hus- eller ulykkesforsikring, er det beste om man aldri får bruk for forsikringen et medlemskap gir. Men får du problemer – små eller store – må du ikke nøle med å bruke oss!

Norsk Sjøoffisersforbunds rådgivere behandler saker knyttet til ansettelse og oppsigelse, lønn- og arbeidstid, ulykker og andre forhold på arbeidsplassen. Forbundets rådgivere følger opp og kobler på advokat om nødvendig.

Sett deg inn i hvilke rettigheter du har. Ikke gå i drøftelser med rederiet alene, og ikke underskriv på noe før du har vært i kontakt med tillitsvalgt eller forbundet.

Krever inn penger

I 2022 krevde forbundets rådgivere og jurister inn over 12 millioner i lønn og ytelser på vegne av medlemmer som ikke hadde fått det de hadde krav på. Forhandlingsavdelingen svarte ut over fire tusen spørsmål og saker fra medlemmer og tillitsvalgte i alle fartsområder. I tillegg kommer alle saker dyktige tillitsvalgte i NSOF har løst lokalt.

Kontakt tillitsvalgt

Har du spørsmål om praksis i ditt rederi eller lokale saker, bør du spørre din tillitsvalgte før du kontakter NSOF. 

Du finner kontaktinformasjon til tillitsvalgt i ditt rederi på "min side." 

Vi hjelper deg

Du behøver ikke ha en stor sak for å få hjelp av forbundet ditt. Vi svarer på det du lurer på. 

Send epost til tariff@nsof.no eller ring 22 00 55 00 så kobler vi deg til riktig person.

Vanlige spørsmål

Har andre lurt på det samme eller hatt samme problem som deg? Her er noen av de vanligste spørsmålene NSOFs rådgivere svarer på. 

Oppdateringer

Aktuelt