Programerklæring 22

Vårt program

NSOF jobber for å styrke sjøfolks rettigheter, blant annet gjennom å videreutvikle overenskomstene. Trygghet for arbeid og inntekt, medbestemmelse på jobben og et godt arbeidsmiljø er viktig for oss som enkeltmennesker. Men det er også viktig for samfunnet. Trygge arbeidstakere våger mer, sier fra når det trengs og bidrar til omstillinger og utvikling.

Programerklæringen er styrets prioriteringer

NSOFs styre vedtar toårige programmer. Her beskriver styret kursen de har valgt for NSOF for perioden og hvilke saker det er viktigst å løfte frem, forbedre og løse på vegne av alle medlemmene. 

Oppdateringer

Aktuelt