Havmiljø og klima

Gjennom mange år har Norge vært flinke på å utvikle og implementere gode regelverk for bærekraftig bruk av havet, og dette har ført til at norsk maritim næring står i en unik stilling for å kunne være ledende på utviklingen av løsninger for det grønne skiftet i og på havet.

Norge, ved hjelp av norsk maritim kompetanse skal være ledende på utviklingen av løsninger for det grønne skiftet i og på havet. Havet gir oss mange verdier, men havet er sårbart. Med økende grad av plastforsøpling, utslipp og overforbruk må man ta et felles ansvar for å sørge for at havet kan gi oss det vi trenger også i fremtiden, for det er mangfoldet i havet som skaper produktiviteten vi høster av.

I skipsfarten finner vi mange av de store mulighetene for enkle utslippskutt. På bakgrunn av dette har FNs maritime organisasjon (IMO) vedtatt, med Norge i en ledende posisjon, å kutte totalutslipp fra sektoren med 50 prosent innen 2050. For å sørge for at denne omstillingen skjer i takt med de målsetningene man har må man initiere gode tiltak for dette, enten gjennom krav til miljøvennlig transport i offentlige anskaffelsesprosesser, eller ved etablering av et næringsstyrt CO₂ fond der innbetalingen skal benyttes til å støtte klimavennlige initiativ. Slike tiltak vil bidra til å øke omstillingstakten i maritim næring, og øke den eksisterende satsingen på alternative drivstoff og effektivisering av maritime operasjoner.

Kontaktpersoner

Endre 2023

Endre Borgen Mæland

Leder politikk og samfunnskontakt

Maritim politikk og kommunikasjon

Tlf: 93286411

E-post: endre@nsof.no
Morten 2023

Morten Kveim

Avdelingsleder sjøsikkerhet og utdanning

Sjøsikkerhet, regelverksutvikling, maritim utdanning og rekruttering.

Oppdateringer

Aktuelt