Forskning, forsvar og offentlig virksomhet

Havforskningsinstituttet, Kartverket, Kystverket og Forsvaret er blant de offentlige institusjonene hvor det jobber mange sjøoffiserer med sivil maritim utdanning og bakgrunn. For mange av institusjonene er det inngått egne tariffavtaler med sentrale lønnsforhandlinger.

Forskning forsvar

Offentlig tilknytning

NSOF-medlemmer i Havforskningsinstituttet og Kystverket rederi har egne tariffavtaler og tillitsvalgte. Mange sivilt ansatte i ledende maritime tillinger i forsvaret velger medlemskap i NSOF og har valgt seg en tillitsvalgt. Også andre som bruker sin maritim bakgrunn i offentlige virksomheter kan velge medlemskap i NSOF, enten de seiler eller jobber på kontor. 

Forskning, forsvar og offentlig virksomhet

Det er NSOF som kjenner sjøfolks hverdag - også om du jobber innen forskning, forsvar og offentlig virksomhet. NSOF jobber aktivt med alle saker som angår din hverdag - alt fra maritim utdanning til sertifikatspørsmål og pensjon. Kjøpekraft og lønnsvekst for medlemmene har alltid høy prioritet hos NSOF, og blant viktige saker NSOF jobber med på dette området finner vi saker som beredskap og sikkerhet og havmiljø og klima.

Din tariffavtale

Norsk Sjøoffisersforbund jobber for gode og tilpassede avtaler for alle som bruker sine sivile maritime sertifikater i tilknytning til forskningsinstitusjoner, forsvar og andre offentlige virksomheter:

Havforskningsinstituttet

Overenskomst Statens Kartverk

Kommunale og statlige avtaler

NSOF er gjennom LO Stat og LO Kommune part i avtalene i kommunal- og statlig sektor. Det betyr at vi har rett til å representere deg som jobber i og for kommunale og statlige virksomheter i f.eks. lokale forhandlinger, enten du seiler eller er landansatt.


Usikker på om du har tariffavtale?

Kontakt oss hvis du er usikker på om din arbeidsgiver og ikke bruker en tariffavtale NSOF er part i.


NB! Du må være pålogget for å se og laste ned tariffavtaler.

Din lønn

Til overenskomstene hører en hyretabell som definerer lønnsnivået. Hvordan denne er utarbeidet og hvordan din lønn fastsettes, varierer fra overenskomst til overenskomst, fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Spør din tillitsvalgte eller kontakt oss hvis du er usikker på hvordan du skal regne ut din lønn. 

Finn lønnstabeller og tillitsvalgt på «min side»


Oppdateringer