Offshore service

Det er NSOF-klubber og tillitsvalgte i over 30 offshorerederier. NSOF har forhandlingsrett for sjøoffiserer på blant annet PSV, ankerhåndterings-, multipurpose-, seismikk- og subseafartøy.

foto KA Berge

Førstevalget for maritimt personell i petroleumssektoren

Sammen med Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund representerer NSOF over 5 200 sjøfolk i petroleumsrelatert skipsfart.

I tillegg kommer sertifisert maritimt personell på flyterigg, som er organisert i DSO - de samarbeidende organisasjoner

Offshorerederiene

Offshorerederiene hadde en omsetning på 58 milliarder kroner og en verdiskaping på 25 milliarder i 2021, men driftsmarginen var på minus 10 prosent. Verdiskapingen øker i sektoren, fra 25 milliarder i 2021 til 26 milliarder i 2022, men sysselsettingen gikk ned fra 9616 ansatte i 2021 til 9499 ansatte i 2022. Kilde: Maritimt Forums ringvirkningsrapport

Viktige saker for deg som jobber i offshore service

Kjøpekraft og lønnsvekst for medlemmene har alltid høy prioritet hos NSOF, men NSOF jobber aktivt med alle saker som angår din hverdag - alt fra maritim utdanning til pensjonsrettigheter for sjøfolk. Blant viktige saker NSOF jobber med på offshore service er familiepolitikk og å trygge arbeidsplasser. 

Jobber du i Offshore service, men ikke medlem av NSOF?

Hovedtillitsvalgt hos Viking Supply Ship, Mattias, forteller deg hvorfor du bør melde deg inn hos oss.

Din tariffavtale

NSOF har til sammen 8 tariffavtaler for dette segmentet . I tillegg er den en egen avtale for kadetter. Disse avtalene skal brukes av alle rederier som er medlem av Norges Rederiforbund for skip registrert i NOR. 

NOR - Offshore servicefartøyer – skipsførere

NOR - Offshore servicefartøyer - styrmenn og elektrikere

NOR - Bøyelasteskip - skipsførere

NOR - Bøyelasteskip - styrmenn og elektrikere

NOR - Kabelleggingskip - skipsførere

NOR - Kabelleggingskip - styrmenn og elektrikere

Generell NOR overenskomst - skipsførere

Generell NOR overenskomst - styrmenn og elektrikere

NR - Avtale for norske kadetter

I tillegg til NSOF er det bare Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund som har tariffavtaler for sjøfolk i dette segmentet. Avtalene reforhandles felles.

NB! Du må være logget på som medlem for å se tariffavtalene

Din lønn

Tariffavtalen inneholder en hyretabell, såkalt basislønnstabell. Denne regulerer hvor mye du minimum skal ha i fastlønn per måned, før andre tillegg regulert i overenskomsten legges til. Gjennom avtaler mellom rederiet og de tillitsvalgte plasseres de forskjellige skipstypene i ulike lønnsgrupper. Gjennom hyretabellen får du også tjenestetillegg basert på antall år med erfaring som navigatør.

Skipsføreres lønn skal som hovedregel fastsettes individuelt, men mange rederier har en lokal fastlønnsavtale også for skipsførere. Til overenskomsten for skipsførere hører det en tabell som regulerer tilleggene skipsfører skal ha på sin lønn for blant annet ankerhåndtering, assessoroppgaver, SSO og uniform. Skipsførerens lønn skal i alle tilfeller ligge markert (minimum 10%) over lønnen til enhver annen av skipets påbudte maritime besetning.

Finn lønnstabeller på «min side»

Offshore service har egne representater i NSOFs styre

Visste du at minst 4 av 14 styremedlemmer skal komme fra offshore service? NSOFs styre velges i uravstemming og består av yrkesaktive medlemmer. Når du er medlem, har du direkte innfyltelse på hvem som representerer deg i forbundets styre. 

Oppdateringer

Aktuelt