Eidesvik 1 2024
GODT KLIMA: Det har vært et konstruktivt samarbeid mellom Therese Husa fra Eidesvik og de tillitsvalgte i selskapet, her representert ved Arne Titland (Dnmf) og Børre Lindanger (NSOF).

– En avtale forut for sin tid

Hos Eidesvik Offshore har fagforeninger og rederi fått på plass en avtale som gir ansatte muligheten til mer fleksibel arbeidstid, i form av midlertidig redusert stilling i faser av livet der de ønsker dette.

Publisert 26.04.2024

Arikkel fra Maritim Logg nummer 3 2024. 

Avtalen, som trådte i kraft i april, er basert på en 1:2-skiftordning. Det innebærer at ansatte beholder sin 100 prosent stilling i Eidesvik, men jobber minimum 130 dager om bord hvert år så lenge avtalen gjelder – som hovedregel i to år. Lønna reduseres samtidig til 71 prosent. De ansatte må søke om å få delta, og så må regnestykket rundt arbeidstider, seilingsmønster og bemanning på det aktuelle fartøyet gå opp for at søknaden skal kunne innvilges.

– Over tid har vi sett at en del folk slutter når livssituasjonen deres endrer seg. Men ofte har de egentlig ikke lyst til å slutte. De trives på sjøen, men må ta en pause av hensyn til familie eller andre ting som gjør at de ikke kan være hjemmefra halve året. Vi har savnet et tilbud hvor disse slipper å slutte eller gå ut i ulønnet permisjon, og så at vi hadde en mulighet for å få til dette hvis vi samlet kreftene, forteller hovedtillitsvalgt Børre Lindanger i Norsk Sjøoffisersforbund.

– Vi har jobbet med prosjektet siden i høst, og samarbeidet har vært veldig godt – både mellom organisasjonene og med rederiet. Alle har vært konstruktive, og vi har fått samme avtale for alle. I en verden i endring er det veldig bra at en slik fleksibilitet nå blir mulig, og jeg håper dette etter hvert kan bli bransjestandard, sier hovedtillitsvalgt Arne Titland i Det norske maskinistforbund.

Aktiv livsfasepolitikk

Fra Eidesvik Offshores side er det spesielt senior HR advisor Therese Husa som har jobbet med prosjektet. I første omgang prioriterte rederiet å få på plass en avtale for seniorer som ønsket å stå lengre i jobb, men samtidig ha mer fri, og for småbarnsforeldre i etableringsfasen. Underveis ble det klart at det var mulig å gjøre avtalen gjeldende for alle om bord. Det er Husa fornøyd med.

– Vi kaller dette for livsfasepolitikk. I ordet ligger at alle skal kunne jobbe på sjøen, i ulike faser av livet. Av dem som slutter hos oss mister vi de fleste til landbaserte jobber, fordi de vil ha mer tid hjemme. Etter hvert begynner de å miste sertifikater, så begynner de å jobbe med andre ting, og så kommer de ikke tilbake til sjøen.

– Eidesvik er et selskap med et veldig godt samarbeid mellom de som arbeider på sjø og land – alle blir en del av en familie. Vi spurte oss selv hva vi kunne gjøre for å gi våre medarbeidere en enda bedre arbeidsdag, og så at vi manglet verktøy i kassen til å hjelpe folk i en periode der de trengte mer fritid. Nå har vi det. Selvsagt ønsker vi at folk skal jobbe 100 prosent og er glade for at mange vil det. Det er ikke et mål i seg selv at flest mulig skal gå inn på avtalen. Men det er kjekt at det finnes andre alternativer enn å gå på land, mener Husa.

Setter i gang over sommeren

Maritim Logg er med Lindanger, Titland og Husa til Halsnøy Dokk i Sunnhordland, der Eidesvik-båtene Viking Energy og Viking Lady ligger i dokk. På turen treffer vi flere sjøfolk som ser positivt på de nye mulighetene avtalen gir – selv om det er naturlig å gjøre en grundig vurdering før man bestemmer seg for å søke. De første Eidesvik-ansatte har allerede begynt å melde sin interesse, og rett over sommeren skal de tre første medarbeiderne inn på avtalen.

De tillitsvalgte understreker at alle medlemmer av sjømannsorganisasjonene om bord har muligheten til å søke.

– En aktiv livsfasepolitikk med en sånn ordning er bra både for folk som vil avslutte sjøkarrieren på en roligere måte og for dem som er i en fase hvor de har behov for litt ekstra tid hjemme. Jeg tror det vil være interessant for medlemmer fra alle organisasjonene, men det er klart at det kan være sammensatt og komplisert å få kabalen til å gå opp, påpeker Bjarne Lunden.

– Jeg vet ikke om noen andre i offshore service som har en slik avtale, men tror ting er på gli andre steder også. Vi er først ute med mye her i Eidesvik, blant annet har vi hatt ansatte i styret en god stund, og ligger også i forkant på en del ting teknisk og miljømessig. Vi hovedtillitsvalgte har løpende kontakt gjennom digitale verktøy og fysiske møter. Jeg opplever at folk er stolte av å jobbe her, sier Børre Lindanger.

Viktig tiltak for kvinner til sjøs

Spesielt med tanke på rekruttering av flere kvinner til maritime yrker, ser avtalepartnerne for seg at en slik mulighet kan gi et positivt bidrag.

– Ja, kanskje kan dette gjøre arbeid til sjøs mer attraktivt for kvinner, og samtidig bidra til at vi kan beholde flere kvinner om bord selv etter at de har fått barn, tror Arne Titland.

– Mange spør hva selskapene gjør for å rekruttere flere kvinner til næringen. Vi kan ikke bare gå ut og si at vi vil ha flere kvinner i yrket, vi må faktisk gjøre noe. Eidesvik har flere kvinnelige kadetter, som blant annet valgte oss fordi det gikk rykter om at vi jobbet med dette, avslører Therese Husa, som legger til at hun selv jobber 80 prosent for å få mer tid sammen med ungene mens de er små.

Godt samarbeid gir gode løsninger

Sjømannsorganisasjonene har hatt alternative arbeidstidsordninger på blokka lenge. Blant annet jobber et utvalg med tillitsvalgte fra NSOF offshore – blant dem Børre Lindanger – nå med å se på hva som bør gjøres med mer fleksible arbeidstidsordninger, tillegg for nattarbeid og bedre internettilgang. Administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund er imponert over hva de har fått til i Eidesvik.

– Det viser at tillitsvalgte og rederier sammen kan finne gode lokale gjennomarbeidede løsninger, som gagner både medlemmene og rederiene. En sånn prosess handler om å gi og ta, det er klart, men at man har jobbet fram en felles situasjonsforståelse for hvorfor dette her er viktig, viser at det er et godt samarbeidsklima – både mellom de tillitsvalgte og rederiene, og sjømannsorganisasjonene imellom. All ære til de som har jobbet fram dette. Jeg håper og tror dette vil oppmuntre flere rederier til å gjøre det samme, sier Sande.

Bruker erfaringer fra oljekrisa Lignende avtaler finnes allerede i fergeog lokalfarten, men innenfor offshore service kjenner ikke Eidesvik-gjengen til andre slike avtaler. De tillitsvalgte håper det kan bli bransjestandard å gi sjømenn som ønsker det en slik mulighet – og både de og rederiet er stolte over å være først ute. Eidesvik har imidlertid hatt tilsvarende 1:2-ordning tidligere.

– Det var under oljekrisa som startet i 2015. Den gang var premissene helt annerledes, og offshore-bransjen var inne i en såpass alvorlig situasjon at vi ikke hadde mye annet valg for å unngå oppsigelser. Denne gangen er det derimot basert på frivillighet, og det er mye bedre. Erfaringene vi gjorde den gang har uansett vært nyttige å ta med og bygge videre på, påpeker Bjarne Lunden.

Oppdateringer

Aktuelt