Tariffoppgjør

I 2024 er det hovedoppgjør. Forhandlingene for LO-NHO-området (innenriks) skjer på våren, mens utenriks (NR-avtalene) forhandles på høsten.

Hva er tarifforhandlinger?

Tariffkalender

27. des. 2023

Lønnsoppgjør

Deepsea

Aktiviteter

5. januar er fastsatt som dato for forhandlingene om mellomoppgjøret for Nordisk NIS-avtalen.  

31. aug. 2023

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

Del to av mellomoppgjøret for ferge- og lokalfarten er lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger skal være sluttført innen utgangen av september. 

25. apr. 2023

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

For NSOFs del blir det avtalte kronetillegget på 7,50 per time lagt til på de sentrale minstelønnssatsene i overenskomstene. Dette vil utgjøre at satsene økes med kr 1 219 kr per måned. Den samme kronesatsen legge på de lokale grunnhyresatsene. Les mer her

Visste du at...

  • De fleste kollektive tariffavtaler er at de gjelder for to år.
  • Annethvert år er hele avtalen til forhandling, der man kan kreve endringer i alle bestemmelser, tillegg og vilkår.
  • I mellomårene forhandler man vanligvis bare om lønnsjustering. Det kalles mellomoppgjør.

Nyttig å vite om tariffoppgjøret

Alle som ønsker kan komme med innspill før deres avtale reforhandles. Tillitsvalgte i rederiene deltar i forhandlingene. 

Oppdateringer

Aktuelt