Tariffoppgjør

Når på året din avtale reforhandles, kommer an på når tariffavtalen har utløp og hvilken hovedorganisasjon arbeidsgiveren din er med i.

Først ut av de store tariffområdene er innenriksfarten og offentlig sektor (LO-området), som vanligvis forhandles i april. Deretter følger DSO (rigg), hurtigbåt og ambulanse (HRF), nærskipsfart og akvashippig (Kystrederiene og Sjømat Norge). Forhandlingene med Norges Rederiforbund for NOR (offshore, utenriksferger) skjer i oktober eller november. Sist ut er NIS, rundt årsskiftet.

Visste du at...

  • De fleste kollektive tariffavtaler er at de gjelder for to år.
  • Annethvert år er hele avtalen til forhandling, der man kan kreve endringer i alle bestemmelser, tillegg og vilkår.
  • I mellomårene forhandler man vanligvis bare om lønnsjustering. Det kalles mellomoppgjør.

Hva er tarifforhandlinger?

Nyttig å vite om tariffoppgjøret

Alle som ønsker kan komme med innspill før deres avtale reforhandles. Tillitsvalgte i rederiene deltar i forhandlingene. 

Oppdateringer

Aktuelt