Pensjonist

Norges Rederiforbunds Sjømannsfond av 1918 - "Kølafondet"

Sjøfolk med lang fartstid kan søke om støtte i Norges Rederiforbunds Sjømannsfond av 1918, «Kølafondet». Det deles ut hvert år i mai/juni, med søknadsfrist 1. mars.

Publisert 26.01.2024

Sjøfolk med lang fartstid kan søke om støtte, såkalt premie, i Norges Rederiforbunds Sjømannsfond av 1918, populært kalt «Kølafondet».

Det deles ut hvert år i mai/juni, med søknadsfrist 1. mars.

Premien kan søkes av norske sjøfolk som 1. juli d.å. er fylt 62 år og har en samlet fartstid på minst 30 år med registreringspliktige norske skip over 200 bruttotonn.

Premien er skattepliktig og utgjør et engangsbeløp på kr. 8.000,-.

Last ned informasjon og søknadsdokumenter her.

Informasjon
Kvalifikasjonskrav

Søknadsskjema

Oppdateringer

Aktuelt