Skoleskip

Mange norske sjøfolk har startet sin karriere om bord på et skoleskip. De som jobber om bord er både sjøfolk, lærere, forbilder og omsorgspersoner. Norsk Sjøoffisersforbund har avtaler for ansatte på skoleskipene og på seilskipene, og bistår de ansatte i forhandlinger med eiere og stiftelser.

Skoleskip 2

Viktige saker for deg som jobber på skoleskip

Noen ganger blir det å jobbe på skoleskip som en livsstil å regne. Kanskje har du vært elev på skoleskip selv og vet hvor lærerikt og formende utdanning på skoleskip kan være for mange unge. Hvilke saker som er viktige saker for akkurat deg og ditt engasjement for skoleskipene vet du best selv, men vit at NSOF jobber aktivt med  alle saker som angår din hverdag - alt fra maritim utdanning til sertifikatspørsmål og pensjon. Kjøpekraft og lønnsvekst for medlemmene har alltid høy prioritet hos NSOF, og blant viktige saker NSOF jobber med på dette området finner vi naturligvis saker maritim utdanning og satsing på unge sjøfolk.

Din tariffavtale

Skoleskipene Gann og MS Lofoten

NSOF har tariffavtale for ansatte på skoleskipene med NHO Sjøfart. Overenskomst dekker de spesielle arbeidsoppgaver dette innebærer for den enkelte ansatte både i forhold til den maritime tjenesten og i forhold til undervisnings- og instruktørvirksomhet. Avtalen regulerer blant annet lønn for innleide mannskaper og arbeidstid og betaling ved landligge. 

NB! Du må være logget på som medlem for å laste ned tariffavtalene

Avtaler på lovdata.no

Avtaler mellom fagforeningene og NHO Sjøfart kan du også finner i tariffavtaledatabasen i Lovdata. 


Seilskipene

Ansatte på stiftelsene til Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Fullriggeren Sørlandet og Skoleskipet Christian Radich dekkes av overenskomst mellom Norges Rederiforbund og NSOF. 

Generell NOR overenskomst - skipsførere

Generell NOR overenskomst - styrmenn og elektrikere

NB! Du må være logget på som medlem for å laste ned tariffavtalene

Basert på denne overenskomsten er det utarbeidet en felles særavtale.

Din lønn

Skoleskipene

Hyresatsene er bilag 1 til overenskomsten. I bilaget finner du også regneeksempel på hvordan satser som fritidskompensasjon, hverdagsovertid, helgedagsovertid og søndagstillegg mm legges til grunnhyren for å fastsette din månedslønn. 

Lokal lønnsfastsettelse
I tillegg til den sentrale avtalen, skal det føres lokale forhandlinger en gang i året. Kontakt din tillitsvalgte hvis du ikke har oversikt over lokale avtaler. 

Seilskipene

Lønnen fremkommer av hyretabellene til særavtalen, men for enkelte stillinger fastsettes også lønnen på individuell basis.

Finn lønnstabeller som en del av i overenskomsten på «min side»

Oppdateringer