Sender betingede permitteringsvarsler

Det er brudd i forhandlingene for «innenriksen» og Riksmekleren er varslet. Derfor sender mange rederier nå ut betingede permitteringsvarsler. Det betyr ikke at du blir permittert.

Publisert 29.04.2024

For å ha lov til å streike hvis meklingen ikke fører fram, må forbundet sende en kollektiv plassoppsigelse. Mange rederier sender et betinget permitteringsvarsel til de ansatte når forbundet har varslet plassoppsigelse. 

Har du fått et slikt varsel, betyr det ikke at du vil bli permittert. Varselet betyr at bedriften har sikret seg mulighet til å permittere deg og dine kolleger (både medlemmer og uorganiserte) på kort varsel hvis de kommer i en situasjon hvor de ikke kan holde dere i jobb fordi andre er i streik. 

Dette er vanlig praksis, og hvem som eventuelt blir permittert avhenger av omfanget av streikeuttaket.

Bedrifter som ønsker å permittere deler av arbeidsstyrken fordi noen streiker, må varsle dette senes 14 dager før permittering iverksettes. I hovedavtalen er det imidlertid åpnet for å gi betinget permitteringsvarsel i forkant av en eventuell streik.

Oppdateringer

Aktuelt