Forbundsledere 3

Brudd i forhandlingene

De tre sjømannsorganisasjonene på Maritimt Hus; Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund, brøt forhandlingene med NHO Sjøfart kl 1930 26. april.

Publisert 26.04.2024


- Arbeidsgiversiden fant ikke å kunne møte oss på våre viktigste krav og bruddet var et faktum.

Vi søker nå riksmeklers hjelp og saken går dermed til mekling, uttaler forbundene.

Forhandlingene gjelder tariffavtalene for passasjerskip i ferge- og lokalfart, bukseringsfartøy, skøytene i Redningsselskapet, lasteskip i kystfart og skoleskip. De tre sjømannsorganisasjonene forhandler samtidig  Mer informasjon kommer. 

Oppdateringer

Aktuelt