Forhandler for "innenriksen"

Torsdag 25. april startet forhandlingene i «innenriksoppgjøret». Norsk Sjøoffisersforbund og de to andre sjømannsorganisasjonene møter NHO Sjøfart til forhandlinger om både lønnssatser og andre avtalefestede tillegg og ordninger. Det er satt av to dager til forhandlingene

Publisert 25.04.2024

- Medlemmene har gikk klar beskjed om at både minstelønnssatsene og satsene for alle variable tillegg må få et kraftig løft. I tillegg har vi mange overordnede saker med oss inn i oppgjøret, så som arbeidstidsordninger og forholdet mellom sentrale og lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder Hans Sande.

Dette er del én av tariffoppgjøret for innenriksfarten. Del to av forhandlingene er de lokale forhandlingene i hvert rederi.

Frontfaget ga 5,2 prosent

I forhandlingene i frontfaget ble resultatet 5,2 prosent. Dette gir sterke føringer for rammen for alle tariffoppgjør i privat sektor LO/NHO.

Her er det viktig å huske at rammen er ikke det samme som framforhandlet lønnstillegg.

Lønnsrammen er summen av tre elementer:

  • Overhenget, som er den lønnsøkningen som ble avtalt i fjor som gjelder for i år.
  • Glidning, som er lønnsøkninger som kommer i løpet av året, utenom tariffoppgjøret.
  • Selve tarifftillegget som du ser som økning på lønnsslippen etter at tariffoppgjøret er ferdig.

Våre krav

  • En prosentvis økning av basis fastlønnssatser for alle grupper og stillinger som ivaretar kjøpekraft.
  • Satsene for faste og variable tillegg regulert i overenskomsten justeres tilsvarende.
  • Særkrav: I tillegg til de generelle kravene, har forhandlingsutvalget med seg en liste over særskilte krav og innspill for de forskjellige overenskomstene; for passasjerskip i ferge- og lokalfart, bukseringsfartøy, skøytene i Redningsselskapet, lasteskip i kystfart og skoleskip.

Trinn for trinn

Onsdag 24. april

Forhandlingsutvalget møttes i Oslo for siste forberedelser. I forhandlingsutvalget sitter tillitsvalgte fra rederiene sammen med NSOFs tariffledelse. Forhandlingsutvalgets jobb er blant annet å vekte ulike prioriteringer underveis i forhandlingene.

Torsdag 25. april

Forhandlingsutvalget møter forhandlingsutvalget til NHO Sjøfart og legger fram sine krav. Det er satt av to dager til forhandlingene. Vi forhandler parallelt med Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund.

Fredag 26. april: Enighet eller brudd

Forhandlingsutvalget har styrets fullmakt til å godta eller forkaste et forhandlingsresultat. Forhandlingsutvalget kan også velge å sende et tilbud på uravstemning blant medlemmene. Hvis forhandlingsutvalget vurderer at det ikke er mulig å få til en avtale, kan de måtte bryte forhandlingene. Da går oppgjøret videre til mekling. Vi har ikke lov til å streike uten at mekling er forsøkt. Meklingen kommer skjer først noen uker etter bruddet.

Lokale forhandlinger til sommeren

De kommende forhandlingene med NHO Sjøfart er del 1 av tariffoppgjøret. I del 2 av tariffoppgjøret forhandler de tillitsvalgte direkte med rederiene om lokale avtaler. Disse forhandlingene starter når det sentrale oppgjøret er ferdig.

Oppdateringer

Aktuelt