Personvernerklæring for Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) og tilknyttede digitale publikasjoner og tjenester.

Personvernerklæringen beskriver hvordan Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) ivaretar personvernet ditt som medlem, som besøkende hos nsof.no eller som bruker av tjenester og tilbud der du avgir personopplysninger til Norsk Sjøoffisersforbund.

Sist oppdatert 11.07.2023

Vi behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning og interne prosedyrer.

1. Behandlingsansvarlig

NSOF er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med ditt medlemskap hos NSOF.

Ved å være medlem i Norsk Sjøoffisersforbund samtykker du til vår behandling av personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen.

2. Registrering av personopplysninger

Medlemmer og kontakter

NSOF behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg for medlemskap og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg ved innmelding og i samtaler og korrespondanse med NSOFs ansatte.

NSOF henter i noen tilfeller opplysninger om deg fra tredjeparter. Det kan være opplysninger fra din arbeidsgiver knyttet til betaling av kontingent, eller opplysninger fra andre arbeidstakerorganisasjoner eller offentlige registre.

Vi registrerer navn, kontaktinformasjon, arbeidsgivertilknytning, medlemskapshistorikk, informasjon om betaling av kontingent og tilknytning til kollektive forsikringer, deltakelse på kurs og arrangementer og tillitsverv. Vi registrerer ditt fødsels- og personnummer for å gi deg kollektive forsikringer og håndtere kontingenttrekk via arbeidsgiver.

Brukere

Brukere av Norsk Sjøoffisersforbunds nettsted og nettbaserte tjenester kan avgi personopplysninger i forbindelse med registrering til for eksempel e-postlister, quiz, spørreundersøkelser og andre åpne tjenester.

Med mindre annet er oppgitt, er samtykke som hovedregel Norsk Sjøoffisersforbunds rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger som avgis. Det er frivillig å avgi opplysningene, og samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Ved å bruke vårt nettsted nsof.no godtar du vår bruk av cookies, men du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler.

3. Vår bruk av personopplysninger

Medlemskap

Norsk Sjøoffiserforbund behandler personopplysninger for å oppfylle forpliktelsen forbundet har til å sikre medlemmenes rettigheter i tråd med lov, Norsk Sjøoffisersforbunds vedtekter og tariffavtalene mellom Norsk Sjøoffisersforbund og medlemmenes arbeidsgivere og deres arbeidsgiverorganisasjoner. Vi bruker personopplysninger for å kunne gi deg de tjenestene du har registrert deg for, de forsikringer som følger av medlemsforholdet, og for å kunne kommunisere med deg om disse.

Vår bruk av personopplysninger om deg vil aldri strekke seg lenger enn hva som er nødvendig og saklig begrunnet.

Ved innmelding samtykker du til å motta elektronisk kommunikasjon, og vi kan da sende deg henvendelser basert på samtykket du har gitt. Vi kan sende deg for eksempel e-post og SMS, i samsvar med gjeldende lovgivning, inntil du selv gir beskjed om at slik kommunikasjon ikke ønskes.

Spørreundersøkelser, quiz og kampanjer

Norsk Sjøoffisersforbund gjennomfører fra tid til annen spørreundersøkelser, quiz, avstemminger og andre digitale kommunikasjonsaktiviteter blant medlemmene og andre for å innhente innsikt og innspill.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i forbindelse med spørreundersøkelser og andre digitale aktiviteter er den enkeltes samtykke, med mindre noe annet er spesifisert i undersøkelsen. I tilfeller der andre enn NSOF behandler personopplysningene, er behandlingen regulert i en databehandleravtale mellom NSOF og leverandøren. Personopplysningene blir slettet når formålet med undersøkelsen er oppnådd.

4. Utlevering av personopplysninger

Når NSOF bruker eksterne samarbeidspartnere i tilknytning til f.eks. medlemsundersøkelser og informasjonsinnhenting, kan kontaktinformasjon til medlemmer som ikke reserverer seg mot slik kommunikasjon bli gjort tilgjengelig for tredjepart. I tilfeller der andre enn NSOF selv lagrer og behandler personopplysninger, er behandlingen regulert i en databehandleravtale mellom NSOF og leverandøren.

Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet.

Forsikringer og fordeler

Personopplysninger vi har om deg kan bli gjort tilgjengelig for leverandører av medlemskapstjenester (LOfavør/Sparebank1, Sjøoffiserenes forsikringskontor) når dette er nødvendig for å gi deg det medlemskapstilbudet og de forsikringer du har krav på, herunder

LOfavør

Fordelsprogrammet LOfavør er en del av medlemskapet i Norsk Sjøoffisersforbund og eies av LO og alle LO-forbundene. Fordelsprogrammet driftes gjennom selskapet LOfavør AS. Når LOfavør AS behandler personopplysninger om medlemmer, er LOfavør AS databehandler for LO-forbundet.

Under finner du mer informasjon om innsamling og bruk av personopplysninger innenfor fordelsprogrammet LOfavør. For en fullstendig oversikt over LOfavørs behandling av personopplysninger, kan du lese mer på LOfavørs egen personvernerklæring.

Informasjon om LOfavør til medlemmene

LOfavør vil bruke dine kontaktopplysninger til å gi deg informasjon om LOfavør-programmet. De vil gi deg informasjon om de kollektive forsikringsavtalene du er en del av, hjelp til hvordan du kan ta i bruk fordelene, prisendringer, endringer i vilkår og endringer i fordelsleverandører.

Ved innmelding i ditt forbund kan du bli kontaktet per telefon med informasjon om forsikringer og fordeler du har gjennom medlemskapet.

Oversikt over dine fordeler

LOfavør vil gi deg individuell oversikt på LOfavørs digitale kanaler (MinSide på web og LOfavør-appen) over alle LO-favør-fordeler du har benyttet deg av og alle fordeler du har rett til å få, men foreløpig ikke har benyttet.

Deling av opplysninger om fagforeningsmedlemskap

Opplysning om at du er medlem i et LO-forbund er en personopplysning som er underlagt spesielt strenge regler. For å gi medlemmene LOfavør-fordeler er det nødvendig å dele denne opplysningen med fordelsleverandørene. Denne delingen vil bare skjer dersom du har gitt samtykke til deling.

Kollektiv forsikringsavtale med Fremtind Forsikring inngår som en del av ditt medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund. Derfor deles opplysning om at du er medlem i et LO-forbund med dem.

Sjøoffiserenes forsikringskontor

Sjøoffiserenes forsikringskontor administreres av Søderberg & Partners. Forsikringskontoret forhandler og forvalter kollektive medlemsforsikringer for NSOF, herunder gruppelivsforsikringen og leverer forsikringsrådgivning til medlemmer av NSOF. Når Sjøoffiserenes forsikringskontor behandler medlemsopplysninger, er Sjøoffiserenes forsikringskontor databehandler.

5. Vår håndtering av personopplysninger

Kun autorisert personell hos NSOF har tilgang til personopplysninger. Tilgangen til personopplysninger er sikret med multifaktorautentisering. Vi benytter oss teknologisk for å hindre at uvedkommende kommer inn på våre systemer. Vi har skriftlige rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet for å sikre og dokumentere at vår behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Som hovedregel blir alle personopplysninger som registreres om medlemmer kun arkivert så lenge det er behov for dem. Bl.a. kan hensynet til å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav tilsi lengre arkivering enn ellers. Når saklig behov ikke lenger foreligger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

6. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i opplysningene som Norsk Sjøoffisersforbund har lagret om deg. Dersom Norsk Sjøoffisersforbund har registrert uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å få opplysningene rettet eller supplert. Dersom Norsk Sjøoffisersforbund har registrert opplysninger som det ikke er behandlingsgrunnlag for, har du rett til å få opplysningene slettet.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om rettighetene dine eller våre prosedyrer for arkivering og sletting av opplysninger. Krav om innsyn, retting og sletting rettes til Norsk Sjøoffisersforbund på oslo@sjooff.no.

7. Endringer av personvernerklæringen

NSOF kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Medlemmer vil bli varslet om endringer.

8. Kontakt oss

Hvis du vil ha mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss:

E-post: medlem@sjooff.no

Telefon: 22 00 55 00

Postadresse: Rosenkrantz' gate 15

Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo

Oppdateringer

Aktuelt