Å jobbe til sjøs

Et godt arbeidsliv kjennetegnes av anstendige lønninger, en arbeidstidsordning som gjør det mulig å leve hele liv og mulighet til å jobbe i et arbeidsmiljø som er ivaretar både fysisk og psykisk helse. NSOFs viktigste oppgave er å lose medlemmene trygt i havn hvis urett rammer og sørge for at nye krav og forventninger til arbeidslivet til sjøs blir innfridd.

Norsk Sjøoffisersforbund jobber for at

Norsk Sjøoffisersforbund skal arbeide for forbedring av pensjon, sosiale rettigheter og velferdsgoder som er viktige for medlemmene.

  • at det sikres aktivt tilsyn av sjøfolks lønns- og arbeidsvilkår
  • at rettighetene til ansatte på norske avtaler ikke svekkes eller undergraves av stadig mer kompliserte selskapsstrukturer i rederiene og/eller bruk av bemanningsselskaper.
  • at pensjonsordningene for sjøfolk styrkes

Oppdateringer

Aktuelt