Pensjon

Hva er forskjellen på sjømannspensjon, tilleggspensjon og tjenestepensjon? Pensjon for sjøfolk er komplisert. Vi hjelper deg å få oversikt.

Hva vet du om pensjon?

Ta NSOFs pensjonsquiz, så finner du ut hvor oppdatert du er og lærer litt underveis. 

Viktig å vite om pensjon

Disse hjelper deg med pensjon

Du bør alltid sjekke Maritim Pensjonskasse først hvis du har spørsmål om sjømannspensjon. 

Trond Løfgren og de andre rådgiverene i NSOFs forhandlingsavdelig bistår deg hvis du har problemer med å få oversikt over hvordan forskjellige pensjonsordninger virker sammen. 

Trond L 2023

Trond Løfgren

Avdelingsleder

Saksbehandling/tariff, rågivning, forhandling, pensjon, DSO etc.

Tlf: 22005500

E-post: tariff@nsof.no

Oppdateringer

Aktuelt