Når du blir pensjonist

I det du går av med pensjon eller blir varig trygdet, kan du søke om ikke-yrkesaktivt medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund.

I det du går av med pensjon eller blir varig trygdet, kan du søke om ikke-yrkesaktivt medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund. Som ikke-yrkesaktivt eller frimedlem beholder du stemmeretten i forbundet, innboforsikringen og retten til å bruke alle medlemsfordelene. Du er ikke lenger omfattet av livsforsikringen, loss of licence-forsikringen etc. og har ikke rett til rådgivning og advokathjelp i jobbrelaterte saker.

Ikke-yrkesaktivt medlemskap innvilges normalt ikke med tilbakevirkende kraft, så husk å gi beskjed med en gang du blir pensjonist - eller gjerne i god tid i forveien!

Det går dessverre ikke an å melde seg inn i NSOF når man er pensjonist. Ikke-yrkesaktivt medlemskap er etter vedtektene et engangstilbud de som har vært medlem i minst fem år i det de går av med pensjon. Hvis du har vært medlem i over 25 år og er over 67 år, får du frimedlemskap.

Når du blir pensjonist

Endring av medlemskap

Greit å vite for deg som går av med pensjon

Oppdateringer

Aktuelt