Advokat

Ikke vent på ubetalt lønn

De siste ukene har seniorrådgiver Erling Fasting i tariff- og forhandlingsavdelingen krevet inn over 700 000 kr i utestående lønn for medlemmer i forbindelse med konkursprosesser.

Publisert 12.04.2024
Erling 2023

Erling Fasting

Seniorrådgiver

- Sakene har pågått over lengre tid, men de har heldigvis alle resultert i full utbetaling til medlemmene, sier Fasting.

- I alle sakene hadde arbeidsgiver lovet at pengene skulle komme senere, og utsatt dette med nye løfter flere ganger. For et av medlemmene fikk vi en utfordring med fristene knyttet til NAVs lønnsgarantiordning. Men vi løste det likevel, forteller Fasting, som presiserer at det er viktig å ta kontakt med forbundet tidlig i saker hvor man ikke får utbetalt lønn til riktig tid.

NAV Lønnsgaranti sikrer de siste månedene av lønnen til arbeidstakere i bedrifter som går konkurs. For å få rett på ytelser fra NAV lønnsgaranti må bedriften slås konkurs innen visse frister. Dersom man må begjære arbeidsgiveren konkurs har man korte frister å forholde seg til for å sikre rett til lønnen som arbeidsgiver ikke betaler.

Hvis man ikke har rett på dekning fra NAV lønnsgaranti er man prisgitt det arbeidsgiver kan gi, og det man eventuelt får i dividende av konkursboet. Oftest vil dette bety at man taper all rett på lønnen man ikke fikk utbetalt.

- Derfor er det veldig viktig at du kontakter forbundet så tidlig som mulig hvis arbeidsgiver ikke utbetaler lønn, slik at vi kan vurdere om vi må starte en konkursprosess, avslutter Fasting.

NAV Lønnsgaranti

Sikrer at du får utbetalt lønn, feriepenger m.m. du har til gode når arbeidsgiveren din ikke kan betale, for eksempel ved konkurs.

Fra nav.no:

For å avgjøre hvordan du skal gå frem for å få dekket kravene dine, må du først finne ut hvorfor arbeidsgiveren din ikke betaler.

Hvis arbeidsgiveren din ikke betaler lønn til avtalt tid, kan årsaken være at arbeidsgiveren din ikke vil betale. Da kan det være aktuelt å tvangsinndrive kravet.

Hvis arbeidsgiveren din ikke kan betale, kan det være aktuelt å be retten åpne konkurs.

Uansett hvilken forklaring du får fra arbeidsgiveren din, må du ikke vente for lenge før du går videre med saken. Det er regler for hvor gamle kravene dine kan være for at du skal kunne få lønnsgarantidekning. Hvis du venter for lenge, risikerer du at kravene dine ikke kan dekkes av lønnsgarantiordningen.

Du kan be tingretten åpne konkurs hos arbeidsgiveren din hvis du ikke har fått utbetalt lønn og feriepenger fordi arbeidsgiveren din ikke kan betale.

Du kan søke om å få dekket lønn og feriepenger gjennom lønnsgarantiordningen i NAV hvis tingretten åpner konkurs.

Det er regler for hvor gamle lønns- og feriepengekrav kan være for at de kan dekkes av lønnsgarantiordningen. Derfor bør du selv be om at det blir åpnet konkurs og ikke vente på at andre skal gjøre det. Du risikerer at kravene dine ikke kan dekkes hvis du venter for lenge.

Oppdateringer

Aktuelt