Tariffkonferansen: Lønn og turnus blir viktig i høstens oppgjør

12. og 13. juni 2024 torsdag var det tariffkonferanse i Oslo, der Sjøoffisersforbundet og Maskinistforbundet i fellesskap gikk gjennom innkomne krav og forslag, og prioriterte kravlistene foran høstens NOR- og NIS-oppgjør.

Publisert 14.06.2024

Felles tariffkonferanse har de to forbundene gjennomført på flere tariffområder, med gode resultater. I mai sendte også NSOF ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer i NOR-området, for å kartlegge hva de ønsker å prioritere i tariffoppgjøret. Undersøkelsen vil være åpen til over sommeren, men i samband med Tariffkonferansen har avdelingsleder Trond Løfgren trukket ut noen foreløpige tall.

- Ikke uventet løftes generelt lønnstillegg frem som det viktigste, men også forhold knyttet til seilingsperioder, turnusplan og ekstratjeneste løftes frem. Jeg vil anta, etter å ha lest alle fritekstsvarene, at mye av dette skyldes ønske om en 1:2-rotasjon, men det pekes også på et behov for å endre bestemmelsene når det gjelder avvik fra turnus, spesielt utenfor nordeuropeisk farvann, forteller Løfgren.

Det er også interessant å merke seg at nærmere 90 prosent mener at lønnsutviklingen ikke har vært god nok, og at 97 prosent av de spurte mener det viktigste er å få et godt generelt tillegg som ivaretar kjøpekraften. 85 prosent opplyser at det snakkes mye om tariff og lønn om bord.

Under tariffkonferansen ble også Sten Tore A. Nesset, Bjørn Atle Kristiansen, Vidar André Paulsen, Tore Arntsen og Remi Svensen valgt inn i NSOFs forhandlingsutvalg for NOR Utenriks og Nordisk NIS. Forhandlingsutvalget vil bli supplert med ytterligere representanter frem mot oppgjøret, samtidig som styret også vil utpeke sine representanter.

NOR NIS Tariffkonferanse 24 lavopp

Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund arrangerte felles tariffkonferansen for NOR-området.

Alle har innflytelse

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at det ikke bare skal forhandles om lønnstillegg, men at vi også kan framsette krav knyttet til alle tillegg og ordninger som er beskrevet i overenskomsten. Overenskomsten har bestemmelser om blant annet seilingsperioder, ekstratjeneste, tjenestillegg, arbeidstid, pensjon og sosiale rettigheter.

Det viktigste for tariffkonferansene er å finne ut hva som er viktigst å forbedre i hver enkelt tariffavtale på vegne av de medlemmene som har den avtalen.

Asset 3

Ta debatten om bord

Hvor stort tillegg må vi ha? Hva er viktigst av penger og fritid? Skal alle ha det samme, eller må noen grupper få et ekstra løft i år? Hva er vi villige til å streike for?

Det er mange vanskelige spørsmål og prioriteringer under et tariffoppgjør. Har du en mening om alle og er du og dine kolleger enige? 

Hovedoppgjøret kvadratisk blå

Årets tariffoppgjør

Fra innenriksfarten i april til offshore i november - følg årets mange tariffoppgjør i NSOF. 

Oppdateringer

Aktuelt