Log trad

Dette er Norsk Sjøoffisersforbund

Nesten 8 000 norske sjøfolk har Norsk Sjøoffisersforbund i ryggen. Vi skal sørge for en lys fremtid og en trygg hverdag for norske sjøfolk på alle verdens hav.

Vår rolle

I godt over 130 år har vi på vegne av medlemmene kjempet frem økte hyrer, en tryggere arbeidshverdag og gode ordninger for både sjøfolka og de der hjemme.

Gode ordninger betyr ulike ting for forskjellige folk. For noen betyr det en trygg og stabil økonomisk hverdag og en jobb å gå til, for andre er det viktig å vite at rettighetene deres blir ivaretatt og kjempet for – både når de er på sjøen og når de er hjemme. Felles for alle er å være en del av fellesskapet Norsk Sjøoffisersforbund.

For fellesskap er viktig. Til tross for at mange sjøfolk er vant til å klare seg selv – langt fra hjemland og familie – blir livet lettere med et forbund i ryggen. Det er fellesskapet som har sørget for at vi sjøfolk gikk fra å være en utdøende yrkesgruppe i Norge, til å gjenreise oss og se lyst på fremtiden. Det er fellesskapet som har gjort at de der hjemme ikke lenger trenger å føle på en uvisshet om eller når den seilende kommer hjem, og det er fellesskapet som gjør at vi kan stå imot den uretten som blir vist oss noen ganger.

Medlemsutvikling 2012 2022 2

Et forbund i vekst

Norsk Sjøoffisersforbund organiserer ledere og operatører i maritim næring. Hovedgruppen er navigatører på norske skip, men også andre offisersgrupper og landansatte med bakgrunn fra sjøen er med. 

Over 5 500 har nå et ordinært medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund. I tillegg står over to tusen pensjonister og studenter som medlem.

1/3 av medlemmene jobber i petroleumsrelatert skipsfart og 20 prosent er tilknyttet ferge- og lokalfart.

Sammen har vi kjempet for velferd, lønn, likestilling, sterke tariffavtaler og alt vi nå tar for gitt. Vi har kommet langt, men er langt fra i mål. Det er sjøfolkenes kompetanse som har gjort den norske maritime klyngen verdensledende. Ikke fordi vi er billigst eller flest, men fordi vi er best. Slik vil det også være i fremtiden, det må vi bare erkjenne. Derfor tar vi kampen – hver eneste dag – for å synliggjøre den viktige kompetansen vår og rettferdiggjøre vår plass i det store bildet. Vi må synliggjøre hvilken innvirkning vi har på det norske samfunnet, og vi må være globale premissleverandører for vår egen næring. Det blir enda viktigere i tiden fremover.

Dette er det Norsk Sjøoffisersforbund jobber med og for. Ikke bare fordi vi må forsvare de rammevilkårene norske sjøfolk og maritim næring har, men fordi vi skal være stolte av det vi har fått til. Stolte av det vi har gjort, og den fremtiden vi skal være med på å forme.

Men fellesskapet kan ikke glemme individet, til tross for at det som gagner alle også er viktig for enkeltmennesket. Vi fortsetter å kjempe for de som blir urettferdig og urettmessig behandlet. Vi kjemper for bedre vilkår, og for at norske sjøoffiserer hele tiden skal utvikle seg – ikke i tråd med nåtiden, men fremtiden. Unge sjøfolk skal vite at de er ettertraktet og har en attraktiv jobb å gå til, også lenge etter at vi som er her nå har mønstret av for siste gang.

Vi lover å kjempe utrettelig for at norske sjøoffiserer skal få det de fortjener, at de blir trygt ivaretatt og at de som kommer etter oss skal møte fremtiden vel vitende om at den er lys.

Skal vi klare det, må vi stå sammen. Sammen som sjøoffiserer, sammen som sjøfolk og sammen som stand. 

Ungt forbund med lange tradisjoner

Norsk Sjøoffisersforbund ble stiftet 1. januar 1995 da Norges Skibsførerforbund (stiftet 1889) og Norsk Styrmandsforening (stiftet 1910) besluttet å slå seg sammen. Sjøoffiserforbundets oppgave er å ivareta medlemmenes økonomiske og sosiale interesser og arbeide for bedring av den generelle sikkerhet til sjøs. Forbundet ble i 2017 tilsluttet LO.

Oppdateringer

Aktuelt