NSOFs styre

Norsk Sjøoffisersforbunds styre velges direkte av medlemmene. Annethvert år velges sju nye styremedlemmer av og blant de yrkesaktive medlemmene.

Styret 2022-2024

Styret har 14 medlemmer som velges for fire år av gangen og fem varamedlemmer, valgt for 2 år av gangen. Ett medlem har i perioden trukket seg fra vervet og styret har derfor 13 faste medlemmer i 2022-2024. 

Ur20 1200 0011 d3 p2 marius stroemmen

Marius Strømmen

Styreleder

Kaptein i Rostein AS Valgsegment: Nærskipsfart (Akvashipping) Valgdistrikt: Vestland Valgt: 2020-2024

1200 a1 grimsaeth

Ingelin Grimsæth

Styrets nestleder

Valgsegment: Andre - Skoleskip, forskning, forsvar og forvaltning etc Valgdistrikt: Vestland fylke Valgt: 2022-2026 (Valgt 2018, gjenvalg 2022)

Ur20 1200 0020 d5 p2 oeystein torpjpg

Øystein Torp

Styremedlem

Skipsfører i OSM Marine Valgsegment: Deepsea Valgdistrikt: Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet fylker Valgt: 2020-2024

Ur20 1200 0006 d2 p2 tangen reidarjpg

Reidar Tangen

Styremedlem

Skipsfører i Fjord1 AS Valgsegment: Ferge- og lokalfart Valgdistrikt: Møre og Romsdal og Trøndelag Valgt: 2020-2024

Ur20 1200 0000 d1 1 alf styrevalg 2020jpg

Alf Zachariassen

Styremedlem

Skipsfører i Boreal Sjø AS Valgsegment: Ferge- og lokalfart Valgdistrikt: Nordland og Finnmark og Troms fylker Valgt: 2020-2024

Ur20 1200 0003 d1 4 paal vidar rambergjpg

Pål Vidar Ramberg

Styremedlem

Overstyrmann i Torghatten Nord AS Valgsegment: Ferge- og lokalfart Valgdistrikt: Nordland og Finnmark og Troms fylker Valgt: 2020-2024

Ur20 1200 0018 d4 p5 katja dienemannjpg

Katja Dienemann

Styremedlem

DP-operatør i Transocean Norway Operations AS Valgsegment: Offshore (Rigg) Valgdistrikt: Rogaland og Agder fylker Valgt: 2020-2024

1200 br1 skjevling

Alexander Skjevling

Styremedelm

Skipsfører (losbåtfører) i Bukser og Berging AS Valgsegment: Skyss, tilbringer og berging Valgdistrikt: Møre og Romsdal og Trøndelag Valgt: 2022-2026

1200 o6 stendal

Odd-Stian Stendahl

Styremedlem

Skipsfører i Havila Shipping ASA Valgsegment: Offshore: Offshore service og rigg/DSO Valgdistrikt: Møre og Romsdal og Trøndelag Valgt: 2022-2026

1200 o4 kristiansen

Dagfinn Kristiansen

Styremedlem

DPO/Heltidstillitsvalgt DSO i Transocean Valgsegment: Offshore: Offshore service og rigg/DSO Valgdistrikt: Møre og Romsdal og Trøndelag Valgt: 2022-2026

1200 p3 lorentsen

Ingar Lorentsen

Styremedlem

Kaptein i Hurtigruten Expedition Valgsegment: Passasjerfartøy (stemmetallsplass) Valgdistrikt: Nordland og Finnmark og Troms fylker Valgt: 2022-2026

Varamedlemmer 2022-2024

Varamedlemmer kalles inn for å ivareta at styret kan fatte vedtak med minst 7 styremedlemmer til stede.

Tor-Arne Finstad/Remi Svendsen (likt stemmetall)

D1

Olav Gjerstad

D3

Arne Fodnestøl

D4

Gyrid Margrete Angelsen

D5

Styrets møteplan

10. sep. 2024

Organisasjon

Dagen før landsmøtet er det styremøte i Alta. Dette blir det siste møtet før det avtroppende styret før resultatet av valget på nye styremedlemmer kunngjøres. 

04. jun. 2024

Organisasjon

Norsk Sjøoffisersforbunds styre avholder årets andre styremøte. 

07. mar. 2024

Organisasjon

Norsk Sjøoffisersforbunds styre samles til årets første styremøte 7.-8. mars. 

Dagsorden og deler av protokollene fra styrets møter gjøres tilgjengelig for medlemmer av NSOF. Gå til "min side" og åpne fanen "medlemsdokumenter."

Alle fartsområder er representert

Styret har tidligere hatt minst seks medlemmer som representerer innenriksfart (IR) og minst seks medlemmer som representerer utenriksfart (UR). Etter en vedtektsendring i 2020, endres sammensetningen av styret over to valg i 2022 og 2024, slik at alle de store fartsområdene blir representert i styret.

Oppdateringer

Aktuelt