Nye kontingentsatser

Medlemskap i NSOF koster fra 1. januar 2024 kr 580,- per måned. Alle yrkesaktive medlemmer betaler det samme. Kontingenten inkluderer innboforsikring og livsforsikring. Det tilkommer ingen klubbkontingent eller andre tillegg.

Publisert 18.12.2023

Kontingentøkningen fra 2023 til 2024 innebærer 10 kroner mer per måned i kontingent til NSOF. I tillegg øker premien NSOF betaler for kollektive forsikringer for medlemmene tilsvarende 15 kroner per medlem per måned. Samlet øker kontingenten for yrkesaktive medlemmer dermed med 25 kroner per måned.

Det er Norsk Sjøoffisersforbunds styre som fastsetter kontingenten. Vanligvis reguleres kontingenten årlig i tråd med konsumprisindeksen. Styret besluttet for 2024 en lavere økning enn konsumprisindeks for kontingenten som går til NSOFs drift, blant annet på grunn av økte forsikringspremier. Styret har også lagt føringer for hvor mye av kontingenten som skal gå tilbake til rederienes klubber og tillitsvalgte. (NSOF-medlemmer betaler ikke kontingent direkte til sine lokale klubber).

Ordinær kontingent

Månedskontingent yrkesaktiv
til Norsk Sjøoffisersforbund og lokale klubber/tillitsvalgte
485,-per måned
Premie obligatorisk forsikring (innboforsikring)95,-per måned
Sum obligatorisk kontingent580,-per måned

Se alle kontingentsatser

Mer om kontingent og betaling

Pengeproblemer

Dette koster det egentlig

Når du trekker fra verdien av inkluderte fordeler og fradrag, er kostnaden for medlemskap ca. 85,- per måned. 

Bruk valgfrie fordeler og rabatter godt, så kan du spare inn hele kontingenten. 

For arbeidsgivere

NB! Alle nye trekk for ansatte under NSOFs overenskomster skal opprettes med full kontingentsats, kr 580,- per måned (unntatt kadetter.) Kontakt NSOF for godkjenning dersom en ansatt ber om lavere trekksats. 

Arbeidsgivere som har spørsmål om trekk til Norsk Sjøoffisersforbund kan kontakte NSOF på oslo@sjooff.no, 22 00 55 00 eller fellessentralen@sjomannsunion.no, telefon 22 82 58 00. Se også hovedavtale eller tariffavtale med NSOF for bestemmelser om kontingenttrekk. 

Oppdateringer

Aktuelt