Medlemskontingent

Medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund gir trygghet og innflytelse. Kontingenten er først og fremst din forsikringspremie hvis noe skulle skje. Bruker du medlemsfordelene godt, får du mer igjen enn du betaler

Kontingent yrkesaktive medlemmer 2024

Månedskontingent yrkesaktiv
til Norsk Sjøoffisersforbund og lokale klubber/tillitsvalgte
485,-per måned
Premie obligatorisk forsikring (innboforsikring)95,-per måned
Sum obligatorisk kontingent580,-per måned

Kontingent ikke yrkesaktive/pensjonister 2024

Månedskontingent pensjonist til Norsk Sjøoffisersforbund 
180,-
per måned
Premie obligatorisk forsikring (innboforsikring)*
95,-
per måned
Sum obligatorisk kontingent
265,-
per måned

* Medlemmer som var pensjonist/over 65 fra 2018, er unntatt obligatorisk forsikring. Se "min side" for oversikt over hvilke forsikringer som er inkludert i medlemskapet. 

Andre kontingentsatser

Juniormedlemmer/kadetter42,- per mnd.252,-/halvår
Frimedlem uten forsikring  0,-
Frimedlem med forsikring  95,- per mnd. 1 140,-/halvår
Yrkesaktive med redusert kontingent (arbeidsledig m.m.)  265,- per måned

Hva går kontingenten til?

Norsk Sjøoffisersforbund bruker kontingentinntektene til å
  • Hjelpe deg: Behandle saker, løse problemer, være med medlemmer i møter med rederier, kreve inn penger, føre saker for retten.
  • Sikre rettighetene dine: Forhandle gode tariffavtaler, pensjon og sosiale rettigheter for små og store grupper av medlemmer.
  • Møte deg: Skolebesøk, skipsbesøk og medlemskonferanser er en stor budsjettpost.
  • Kurse deg: Fagkurs, tillitsvalgtkurs.
  • Din tillitsvalgt: Deler av din kontingent går tilbake til tillitsvalgtordningen/klubben i ditt rederi. 
  • Forsikre deg: Vi betaler premien for innboforsikring og livsforsikring for de fleste medlemmer.
  • Gi sjøfolk en sikker fremtid: Påvirke politiske beslutninger og regelverk, forbedre maritim utdanning.

Norsk Sjøoffisersforbund har en liten og kostnadseffektiv organisasjon og skal ha en lavest mulig kontingent som er lik for alle.

Vil du vite mer?

Kontaktpersoner

Marie og hennes kolleger i medlemskapsteamet svarer på dine spørsmål om kontingent og betaling. 

Oppdateringer

Aktuelt