Redusert kontingent

Medlemmer som er permittert eller arbeidsledige eller ønsker redusert kontingent på grunn av trygd eller langvarig sykdom ut over sykepengeperioden, kan søke om redusert kontingent for tre måneder av gangen mot dokumentasjon fra NAV. Den reduserte kontingenten er 265,- per måned.

For å få innvilget redusert kontingent må du normalt dokumentere at du er innvilget eller har mottatt støtte fra NAV. Kopi/bilde av bekreftelse fra NAV på at du har søkt og har blitt innvilget dagpenger/arbeidsavklaringspenger, er som regel tilstrekkelig dokumentasjon. Søker du om redusert kontingent tilbakevirkende, må det fremgå hvilke måneder du har fått stønad.

Den reduserte kontingenten er kr 265,- per måned (2024). Redusert kontingent innvilges tilbakevirkende, eller for maksimalt tre måneder fremover. Normalt innvilges redusert kontingent med fulle rettigheter for maksimalt 12 måneder.

Når du er innvilget redusert kontingent, har du alle de samme forsikringer og rettigheter som når du er i jobb og betaler full kontingent.

Redusert kontingent under sykdom

Så lenge du får sykepenger fra arbeidsgiver eller NAV, må du beholde vanlig medlemskap og betale full kontingent. Da beholder du alle rettigheter og forsikringer. Husk å gi oss beskjed hvis arbeidsgiver stopper trekk over lønn mens du er syk. Hvis du du ikke lenger får sykepenger, men f.eks. arbeidsavklaringspenger eller andre stønader fra NAV, kan du søke om redusert kontingent.

Redusert kontingent under permittering

Hvis du mottar dagpenger fra NAV under permitteringen, kan du søke om å få redusert kontingenten din til 265,- kr per måned. Du beholder alle rettigheter og forsikringer. For måneder du ikke har krav på dagpenger fordi du er på fri, ferie, er sykmeldt eller har annet arbeid, betaler du ordinær kontingent.

Slik søker du redusert kontingent

Endre din arbeidssituasjon på "min side". Når du oppgir du at du er syk, arbeidsledig eller permittert der, kontakter vi deg med mer informasjon.

eller

Send oss en epost med informasjon om hva som er din status og fra hvilken dato du ikke har hatt ordinær lønnsutbetaling.

Hold medlemskapet i orden

Hold deg oppdatert om status for ditt medlemskap og kontingent

NSOF Medlemskap og kontingent

Ring 22 00 55 00 eller send en epost til medlem@nsof.no så hjelper vi deg til riktig medlemskap.

Oppdateringer

Aktuelt