Nyttig å vite om skattemeldingen

Husk at du kan trekke fra fagforeningskontingent på skatten! Her er et par kjappe tips til hva du må sjekke før du sender inn din skattemelding.

Publisert 15.03.2024

1) Sjekk skatteetatens nettsider

Sjekk skatteetatens nettsider vedrørende særskilt fradrag for sjøfolk hvis du lurer på noe om sjømannsfradag etc. Under finner du også en video fra skatteetaten (fra 2022) om hvordan du går fram hvis du trenger å gjøre endringer i opplysninger om hyre og sjømannsfradrag i skattemeldingen.

2) Fradrag for medlemskontingent
Pass på at du får fradrag for kontingenten du har betalt inn til Norsk Sjøoffisersforbund. Har du vært yrkesaktivt medlem hele 2023, kan du trekke fra 7 700 kroner i fra inntekten for 2023. Neste år øker satsen til 8 000 kroner. Det betyr at du kan trekke fra alt du har betalt i kontingent til NSOF på skatten. 

Betaling over trekk: Hvis du er trukket kontingent gjennom arbeidsgiver, skal kontingenten du er trukket ha blitt påført skattemeldingen automatisk. Kontakt arbeidsgiveren din først hvis du ikke finner beløpet i skattemeldingen.

Betaling over faktura: Hvis du har betalt kontingent direkte til NSOF per faktura, fører du opp beløpet du selv har betalt i post 3.2.11. (NSOF har dessverre ikke adgang til å sende oppgave over innbetalt kontingent direkte til skatteetaten.)

Hvis du har vært ordinært yrkesaktivt medlem i NSOF hele 2023, skal du registrere at du har betalt 555 kr måneden x12 =6 660 kr i fagforeningskontingent i 2023. Har du vært medlem deler av året, ganger du opp antall måneder med 555.

Du trenger ikke dokumentasjon

Skatteetaten krever ikke dokumentasjon.  Hvis arbeidsgiver ikke har sendt inn oppgave over trukket kontingent, kan du selv legge inn beløpet du har betalt. Du trenger ikke sende inn vedlegg. Hvis skatteetaten ber deg om dokumentasjon senere, sender vi i NSOF deg en bekreftelse da. 

NB! Pensjonister kan ikke trekke fra fagforeningskontingent på skatten. Regelen gjelder bare for dem som er i jobb. Du kan altså bare trekke fra kontingent for måneder du har betalt full/ordinær kontingent til NSOF.

3) Ulegitimerte småutgifter

Fram til 2016 kunne man skrive av på skatten for ulegitimerte småutgifter. Det kan man ikke lenger. Får man kostgodtgjørelse etter sats er småutgifter som avis etc. innbakt i satsene og kan ikke kreves ekstra. Det er bare retten til fradrag eller skattefri dekning av ulegitimerte småutgifter som er opphevet. Dokumenterte merkostnader som skattyter har på grunn av fravær fra hjemmet ved yrkesopphold eller pendleropphold, vil fortsatt kunne dekkes skattefritt eller fradragsføres, jf. skatteloven § 6-13.

Oppdateringer

Aktuelt