Skattemelding

Nyttig å vite om skattemeldingen

Husk at du kan trekke fra fagforeningskontingent på skatten! Her er et par kjappe tips til hva du må sjekke før du sender inn din skattemelding.

Publisert 22.03.2023

1) Sjekk skatteetatens nettsider

Sjekk skatteetatens nettsider vedrørende særskilt fradrag for sjøfolk hvis du lurer på noe om sjømannsfradag etc. Under finner du også en video fra skatteetaten (fra 2022) om hvordan du går fram hvis du trenger å gjøre endringer i opplysninger om hyre og sjømannsfradrag i skattemeldingen.

2) Fradrag for medlemskontingent
Pass på at du får fradrag for kontingenten du har betalt inn til Norsk Sjøoffisersforbund. Har du vært yrkesaktivt medlem hele 2022, kan du trekke fra 5 800 kroner i fra inntekten for 2022. Neste år øker satsen til 7 700 kroner.

Betaling over trekk: Hvis du er trukket kontingent gjennom arbeidsgiver, skal kontingenten du er trukket ha blitt påført skattemeldingen automatisk. Kontakt arbeidsgiveren din først hvis du ikke finner beløpet i skattemeldingen.

Betaling over faktura: Hvis du har betalt kontingent direkte til NSOF per faktura, fører du opp beløpet du selv har betalt i post 3.2.11. (NSOF har dessverre ikke adgang til å sende oppgave over innbetalt kontingent direkte til skatteetaten.)

NB! Du behøver ikke sende inn dokumentasjon! Skatteetaten krever ikke at du sender inn vedlegg som viser hvor mye du har betalt. Du kan bare føre opp beløpet du ser av nettbanken at du har betalt i kontingent. Hvis skatteetaten ber deg om dokumentasjon senere, sender vi i NSOF deg en bekreftelse da.

NB! Pensjonister kan ikke trekke fra fagforeningskontingent på skatten. Regelen gjelder bare for dem som er i jobb. Du kan altså bare trekke fra kontingent for måneder du har betalt full/ordinær kontingent til NSOF.

3) Ulegitimerte småutgifter

Fram til 2016 kunne man skrive av på skatten for ulegitimerte småutgifter. Det kan man ikke lenger. Får man kostgodtgjørelse etter sats er småutgifter som avis etc. innbakt i satsene og kan ikke kreves ekstra. Det er bare retten til fradrag eller skattefri dekning av ulegitimerte småutgifter som er opphevet. Dokumenterte merkostnader som skattyter har på grunn av fravær fra hjemmet ved yrkesopphold eller pendleropphold, vil fortsatt kunne dekkes skattefritt eller fradragsføres, jf. skatteloven § 6-13.

Oppdateringer

Aktuelt