Tariffoppgjøret 2024: Alle har innflytelse

Jobber du NOR-området? Da må du forte deg å gi dine innspill til hva du mener må kreves i årets tariffoppgjør. Fristen for å få ditt forslag behandlet på tariffkonferansen er 10. juni.

Publisert 24.05.2024

Alle medlemmer som er tilknyttet en av tariffavtalene det skal forhandles om i "NOR-oppgjøret" har i slutten av mai fått e-post med invitasjon til å gi sine konkrete innspill til hva som skal prioriteres og kreves i det kommende oppgjøret.

Tilsvarende undersøkelser er tidligere i år gjort for de andre store tariffområdene hvor hovedoppgjøret har vært eller kommer snart. 

12.-13. juni samles offshorerederiene og andre som er omfattet av NR-oppgjøret i Oslo for å starte forberedelsene til tariffoppgjøret. Tariffkonferansen gjennomgår og prioriterer alle innspill, krav og forslag til forbedringer av overenskomstene som har kommet inn siden forrige oppgjør. Er du interessert i å være med? Tillitsvalgte har prioritert plass, men det er også et begrenset antall plasser for andre som er interessert å bidra i aktivt i forberedelsene til tariffoppgjøret. Meld din interesse her.

Alle har innflytelse

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at det ikke bare skal forhandles om lønnstillegg, men at vi også kan framsette krav knyttet til alle tillegg og ordninger som er beskrevet i overenskomsten. Overenskomsten har bestemmelser om blant annet seilingsperioder, ekstratjeneste, tjenestillegg, arbeidstid, pensjon og sosiale rettigheter.

Det viktigste for tariffkonferansene er å finne ut hva som er viktigst å forbedre i hver enkelt tariffavtale på vegne av de medlemmene som har den avtalen.

Asset 3

Ta debatten om bord

Hvor stort tillegg må vi ha? Hva er viktigst av penger og fritid? Skal alle ha det samme, eller må noen grupper få et ekstra løft i år? Hva er vi villige til å streike for?

Det er mange vanskelige spørsmål og prioriteringer under et tariffoppgjør. Har du en mening om alle og er du og dine kolleger enige? 

Om kartleggingene

Hvis du er medlem og bruker lenken vi har sendt deg, gir du dine innspill anonymt. Du kan velge å bare svare på avkrysningsspørsmålene, eller du kan skrive inn alle dine meninger. Svarene sorteres per rederi, så hvis du velger å oppgi hvor du jobber, får din tillitsvalgt på tariffkonferansen få se ditt svar. Men svarene er ikke knyttet til ditt navn eller epostadresse.

Siden undersøkelsen er anonym, får vi ikke svart på eventuelle ting du spør om i fritekstfeltene. Send en e-post til tariff@nsof.no hvis det er noe du vil ha svar på!

Har du ikke fått invitasjon til å gi dine innspill?

Hvis du ikke har fått invitasjon til å gi dine innspill, kan det skyldes at 

  • Du er ikke i et tariffområde som er omfattet av kartleggingen som pågår nå. Nå er det offshore og andre områder som bruker avtaler med Norges Rederiforbund vi skal forhandle for. 
  • Du er ikke er registrert med riktig tariffavtale hos NSOF. Gå til "min side" for å oppdatere opplysningene dine. 
  • Det Invitasjonen har ikke kommet fram til deg. Sjekk reklame- og søppelpostkassen i innboksen din. Avsender er Norsk Sjøoffisersforbund med en @innflytelse.sjooff.no-adresse. 

Trykk her for å sende dine innspill direkte

Hovedoppgjøret kvadratisk blå

Årets tariffoppgjør

Fra innenriksfarten i april til offshore i november - følg årets mange tariffoppgjør i NSOF. 

Oppdateringer

Aktuelt