Om trekk av kontingent

De fleste rederier tilbyr trekk av kontingent over lønn. Mange tariffavtaler forplikter rederiet til å innbetale avgiften for deg. Er du medlem og trekkes kontingent over lønn, er det svært viktig å påse at kontingenten trekkes hver eneste måned, særlig i forbindelse med bytte av arbeidsgiver. Kontingent som ikke blir blir trukket, vil bli fakturert etterskuddsvis.

Medlemskap er en avtale mellom deg og Norsk Sjøoffisersforbund. Når du har valgt personlig, forsikret medlemskap i NSOF, gjelder det uansett hvor du jobber og uavhengig av om du trekkes eller ei. Medlemskapet stoppes eller pauses ikke hvis trekke uteblir. Norsk Sjøoffisersforbund sender purring på manglende innbetaling av kontingent ca. tre ganger i året. Hvis det er måneder hvor ingen arbeidsgiver har sendt penger på dine vegne, får en regning i posten. 

Viktig å vite om kontingenten

  • Ditt medlemskap – og medlemskontingent - løper fra du melder deg inn og til du skriftlig sier opp medlemskapet.
  • Kontingenten følger deg som person, ikke din ansettelse i et bestemt rederi. Du meldes ikke automatisk ut av NSOF når du slutter i jobben og trekket stopper.
  • Kontingenten påløper uavbrutt selv om du bytter rederi, går i land, blir sykmeldt eller pensjonist. Du må betale kontingent for hver eneste måned du er medlem, uansett om du er i jobb eller ei.
  • Du kan ikke si opp medlemskapet med tilbakevirkende kraft – for hver måned du har vært medlem, har NSOF blant annet betalt forsikringspremie for deg.

For arbeidsgivere

Arbeidsgivere som har spørsmål om trekk til Norsk Sjøoffisersforbund kan kontakte NSOF på oslo@sjooff.no, 22 00 55 00 eller fellessentralen@sjomannsunion.no, telefon 22 82 58 00

Hvis du har avtale om lønnstrekk med likevel får regning fra NSOF for kontingent kan årsakene være f.eks.

Forsinket innbetaling

Kontingenten arbeidsgiver har trukket deg, kan ha blitt forsinket til NSOF. De fleste arbeidsgivere sender inn trukket kontingent hver måned, men i enkelte tilfeller kan det ta flere måneder før pengene blir registrert inn hos NSOF.

Du ser av purringen hvilke perioder/måneder purringen gjelder. Sjekk lønnslippen din; hvis du ser at du er trukket kontingent for disse månedene, skyldes purringen antakelig at pengene er forsinket til oss. Kontakt oss eller arbeidsgiver hvis du har spørsmål.

Pause i trekk

Er det en eller to måneder du ikke trekkes kontingent over lønn fordi du bytter jobb eller er mellom arbeidsgivere, må du betale kontingent for disse månedene etterskuddsvis. Purringen er din faktura for dette.

Stopp av trekk

Stopp av trekk er ikke det samme som en utmelding. Med medlemskapet følger rettigheter og forsikringer, og disse kan vi ikke avsluttes uten at vi får direkte beskjed fra deg.

Arbeidsgiver gir ikke beskjed til oss i NSOF om at de stopper trekk av kontingent. Hvis du ikke gir beskjed om dette direkte til oss selv, får du en purring når vi oppdager at kontingenten din ikke lenger betales. Dessverre kan det i noen tilfeller ta flere måneder før vi kan se dette.

Hold medlemskapet i orden

Hold det oppdatert om status for ditt medlemskap og kontingent

Oppdateringer

Aktuelt