L Ofavor rod 450

Viktig informasjon om LOfavør innboforsikring

Fra 1.januar 2024 kommer det følgende forbedringer i innboforsikringen

Publisert 13.11.2023
Hilde

Hilde A. Brubakk

Avdelingsleder

  • Unntaket for tyveri under flytting utført av flyttebyrå fjernes (se punkt 4.7 flytteforsikring i vilkåret).  Det medfører at tyveriskader dekkes inntil 100 000 kroner som skjer under transport med flyttebyrå.
  • Hvis du har gjennomført tiltak for å unngå overvannskader ved ekstremnedbør slipper du å betale egenandel for skaden. Dette er tiltak som enten samler vann i tanker eller magasiner i bakken. Det kan være infiltrasjonsgrøfter eller -dammer som sørger for at vann synker raskt ned i grunnen. I tillegg kan det være grønne tak som er ment å forsinke utstrømningen og holde igjen vannet på taket.  Se punkt 6.1 i vilkåret..

*Gjelder ikke dersom du har reservert deg eller ikke fikk tilbud om forsikringen da den ble innført.

Her kan du se vilkår for LOfavør Innboforsikring.

Det vil sendes ut e-post/sms eller digipost om endringene.

Pass opp så du ikke betaler dobbelt opp

Innboforsikringen er en del av ditt medlemskap, med mindre du har reservert deg. Hvis du har en innboforsikring i et annet selskap i tillegg, bør du si opp denne. Selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje.

Husk husforsikring

Har du hus må du ha egen forsikring på huset. Vi anbefaler LOfavør Husforsikring.

Hvem er innboforsikret gjennom NSOF? 

Alle NSOFs medlemmer som er født 1953 eller senere eller som er innmeldt etter 2018, er automatisk innboforsikret. Innboforsikring er integrert i medlemskapet, og kan ikke velges bort. (Hvis du benyttet åpningen til å reservere deg innboforsikring før den ble innført, kan du når som helst trekke reservasjonen). Hvis du ikke har innboforsikring inkludert i medlemskapet, kan du tegne innboforsikring med medlemrabatter gjennom Sjøoffiserenes forsikringskontor. 

Sjekk din forsikringsstatus

Logg på MIN SIDE på nosf.no for å se om innboforsikring er inkludert i ditt medlemskap

Sjekk dine LOfavør-fordeler

Logg på lofavor.no for å se dine inkluderte og valgfrie LOfavør-fordeler

Oppdateringer