Digitalisering og sikkerhet

- Det har blitt stadig viktigere de senere årene å se på digitalisering med et sikkerhetsperspektiv, forteller avdelingsleder Morten Kveim. Han deltok tirsdag 24. april på et møte i Sikkerhetsforum i Stavanger hvor hovedtema var digitalisering, HMS og partssamarbeid.

Publisert 24.04.2024
Morten 2023

Morten Kveim

Avdelingsleder sjøsikkerhet og utdanning

Tema for møtet var rapporten fra en arbeidsgruppe Sikkerhetsforum hadde satt ned for å beskrive HMS- muligheter og utfordringer knyttet til økt digitalisering.

- Det var uenighet innad i Sikkerhetsforum om enkelte deler av rapporten, men det meste stiller hele forumet seg bak. For eksempel vil det på kort sikt foreslås inn til Samarbeid for Sikkerhet at det utvikles en anbefaling for håndholdt digitalt feltutstyr, refererer Kveim.

Beskriver muligheter

Digitalisering gir mange muligheter for forbedring av HMS. Eksempler på dette er bruk av roboter til å utføre farlige operasjoner, innhenting og sammenstilling av informasjon for å gi bedre oversikt over risiko, bruk av simulatorer til opplæring og trening på å håndtere driftsforstyrrelser og bedre oppfølging av eksponering for farlige forhold (støy, gass, kjemikalier) gjennom bruk av personlig verneutstyr med innebygde sensorer og tilhørende analyseverktøy.

Les rapporten Digitalisering, HMS og partssamarbeid

Bred agenda

På møtet orienterte også lederen for regelverksforum, Sigve Knutsen, om nylig avsluttet og pågående arbeid hos dem. Han nevnte spesielt Havenergiloven, fornybar energi til havs, CO2-sikkerhet og sikringsregelverk som områder der det er behov for nytt regelverk eller revisjon av det eksisterende.

Representanter fra Equinor informerte om en gransking og et prosjekt angående avdamping og eksoslekkasjer i livbåter. De har funnet viktig informasjon om design og bruk som vil bli delt med resten av næringen og livbåtprodusentene.

Det ble også informert om delesituasjonen for S-92-helikopterne. Foreløpig er situasjonen under kontroll, og det er fortsatt et stykke igjen til det blir forsinkelser eller kanselleringer på grunn av dette.

Sikkerhet i olje, gass og annen havindustri

Sikkerhetsforum er et samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og myndigheter om HMS, sikkerhet og arbeidsmiljø i norsk olje- og gassindustri og annen havindustri.

NSOF og Dnmf er medlem i Sikkerhetsforum gjennom DSO. Her representerer vi arbeidstakerne sammen med fagforeninger fra alle deler av energisektoren, blant annet Fellesforbundet, Nito, Tekna, Lederne og SAFE og IE.

Oppdateringer

Aktuelt