Flyteriggoppgjøret i havn

24. mai kom DSO og Norges Rederiforbund til enighet i forhandlingene om hovedoppgjøret for flyttbare innretninger.

Publisert 24.05.2024

- Fokuset i år lå på økt kjøpekraft for våre medlemmer, og at ansvar og kompetanse skal lønne seg. Vi er derfor svært fornøyde med et oppgjør som sikrer reallønnsvekst til de individuelt avlønnede så vel som de tarifferte, sier forhandlingsleder Hans Sande.

DSO (Sjøoffisersforbundet og Maskinistforbundet) forhandlet parallelt med SAFE og Industri Energi, som også har tariffavtaler for ansatte på flyttbare innretninger i oljenæringen. 

- Vi kom til en felles enighet med motparten og alle organisasjonene hadde et godt samarbeid gjennom forhandlingene, sier Sande.

DSO står for "De samarbeidende organisasjoner." Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund hatt felles tariffavtale for personell med maritime sertifikater på flyttbare boreinnretninger siden 1974. 

Om resultatet

Det gis et generelt tillegg på 43 000 kr som legges på lønnmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell lønnsgruppene A1 - E. For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 5,3%, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum 43 000 kr. Minstelønnssatser for alle grupper økes med 5,3% inkludert feriepenger. I tillegg økes satsen for OTP med 1% for inntekten opp til 7,1G. Videre øker nattillegget i overenskomstens punkt 7 økes med kr. 5 til kr. 107,50 pr. time, og helligdagsgodtgjørelsen i overenskomstens punkt 12 økes med kr. 25,- til kr. 2300,- pr. døgn.

Avtale

DSO-oppgjøret 2024: Forhandlingsleder Hans Sande forsegler forhandlingsresultatet med NR-lederen.

Oppdateringer

Aktuelt