Nettilgang om bord

Nettilgangen om bord må være god nok til at sjøfolk kan ha kontakt med familien og administrere privatlivet sitt.

Et krav fra medlemmene

Medlemmer av NSOF ser verdien av at fagforeningen tar kampen for bedre nettilgang - avtaler om digital velferd skal ikke være opp til det enkelte rederi. Etter forslag fra medlemmer i Solstad Shipping om at NSOF må stille krav om minimumshastighet for internett om bord på norske fartøy, vedtok landsmøtet 2022 at NSOF skal jobbe for innføring av minimumskrav for internetthastighet for NOR- og NIS-fartøy. 

I en stadig mer digitalisert verden, med digitale arbeidsoppgaver og digital kontakt med omverdenen, er store deler av sjøfarten fremdeles analog. Virkeligheten på skipene består av utdaterte satellittlinjer med begrenset kapasitet, og mange som kjemper om hver lille kilobit med data.

Dette går ut over kontakten med de kjære der hjemme, og i mange tilfeller ut over psyken til sjøfolkene. Verdien av å høre en kjent stemme eller å, kunne gjennomføre en videosamtale er stor, og gjør at belastningen ved å være langt hjemmefra over lange perioder blir mindre.

Kontakt med familie og venner, deltagelse i samfunnet og mulighet til å benytte seg av grunnleggende rettigheter er for de aller fleste en selvfølge. For sjøfolk har dette alltid vært en umulighet. En umulighet som nå kan løses – om man vil.

Men det er ikke bare privatlivet som blir rammet av manglende båndbredde. Det er direkte hemmende for det daglige arbeidet som forventes at man gjør om bord. Rapportering skal foregå i en nettleser, og rederipålagte kurs foregår over nettet. Samtidig er det grunn til å anta at stadig flere arbeidsoppgaver vil bli digitalisert og automatisert, og at kampen om kilobitene bare vil øke i styrke. Den eneste løsningen er derfor at det legges til rette for en forbedret digital infrastruktur. Hvis ikke vil sjøfolka finne seg annet å gjøre – kontakten med de der hjemme er for viktig til noe annet – og arbeidet blir skadelidende.

Rekruttering av sjøfolk er og blir den viktigste faktoren for en sterk norsk maritim næring. Ikke bare for å opprettholde kompetansen til sjøs, men også i land. Erfaringsbasert kompetanse fra sjø er en viktig innsatsfaktor for den maritime klyngen som helhet. Derfor må vi tenke helhetlig, og derfor må vi ha en god politikk som sørger for at også sjøfolk får nærhet til de nærmeste. Det er et grunnleggende behov. Et behov næringen bør, må og skal oppfylle.

NSOF 231107 Nett 4

Nettilgang til sjøs

Norsk Sjøoffisersforbund har utført en kartlegging av internettilgangen til norske sjøfolk. Funnene viser at svært mange sjøfolk har for dårlig tilgang til nett. Dette har stor påvirkning på livet om bord, og gjør det vanskelig for sjøfolk å holde kontakt med familien.

Oppdateringer

Aktuelt